Civilförsvarsförbundet – en civil del av Sveriges krisberedskap

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation som arbetar med frågor som rör trygghet, säkerhet, skydd och överlevnad. Vi har sedan starten 1937 varit en del av det civila försvaret. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara sig i utsatta lägen.

Civilförsvarsförbundet finns i hela Sverige. Vi har stor lokal förankring med lokalföreningar som omfattar cirka 200 kommuner. Verksamheten vilar på vår värdegrund om bland annat ansvarstagande och respekt för varandra. Alla kan vara med oavsett könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etnisk och religiös bakgrund med mera.

Medlemskapet i Civilförsvarsförbundet ger möjlighet till personlig utveckling och utökad kompetens. Det är också ett uttryck för samhälleligt ansvarstagande: genom att hjälpa varandra hjälper vi oss själva.

Vad vi gör

 • Vi utbildar
  Vi ökar ditt riskmedvetande. På våra kurser lär du dig klara olyckor och krislägen, som exempelvis längre elavbrott, förorenat dricksvatten och en längre tids isolering. Civilförsvarsförbundet utbildar och utvecklar även frivilliga förstärkningsresurser; Frivilliga Resursgruppen (FRG), akutgrupper och eftersöksgrupper.
 • Vi informerar
  Vi ger tips och råd om säkerhet i vardagen. Är du bra förberedd i vardagen klarar du även kriser bättre. Mycket kan förebyggas med enkla medel. En del av tipsen hittar du på vår webbplats och i våra sociala medier. Fler tips får du på våra kurser.
 • Vi stöttar
  Genom akutgrupper och regionala förstärkningsresurser kan vi stötta upp vid evenemang och situationer där kommuner och länsstyrelser kan behöva extra hjälp. Våra uppdrag får vi från statliga myndigheter, kommuner och regioner samt organisationer.

Förbundsfakta

Siffrorna gäller per den 10 mars 2022

 • Cirka 200 instruktörer
 • 6 stycken anställda
 • Frivilliga resursgruppen (FRG) finns i cirka 165 kommuner

Civilförsvarsförbundet

Organisationsnummer: 802005-8460
Bankgiro: 349-6791
Bankgiro: 378-4477 (gåvor och insamling)

Förbundsordförande: Anna-Maria Axelsson
Generalsekreterare Tomas Warberg

Swish-nummer: 123 322 1603
Vi har ytterligare ett bankgironummer och Swish-nummer som enbart används till medlemsregistret.

 

Helägda bolaget Civil AB
Civil AB organisationsnummer: 556788-2641
Civil AB bankgiro: 444-0202

Anna-Maria Axelsson, ordförande, Robert Erlandsson, Tommy Sjöberg, Fredrik Näslund, Mona-Lena Beckman.
Verkställande direktör: Tomas Warberg

Historia

Civilförsvarets viktiga roll genom historien

Organisationen svarade under det kalla kriget för lagerhållning av materiel och förnödenheter till civilbefolkningen. Bland annat lagerhölls skyddsmasker samt materiel och maskiner som skulle användas om Sverige utsattes för flygangrepp eller anfall, då det civila försvaret skulle fungera bland annat som en stödfunktion till räddningstjänster etc.

Läs mer

Nätverk

Civilförsvarsförbundet är engagerade i flera organisationer och nätverk, som Centralförbundet Folk och försvar, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning samt Svenska rådet för Hjärt-lungräddning. Vår uppdragsgivare är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Läs mer

Utbildningar

Civilförsvarsförbundet arbetar för ett säkrare och tryggare Sverige i alla lägen. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor att klara en krissituation och bli medvetna om vilka risker som finns i samhället. Vi genomför uppdragsutbildningar riktade mot skolor, ideella organisationer, föreningar och allmänheten. Dessutom erbjuder vi utbildningar till personal hos företag, myndigheter och organisationer.

Läs mer

Civilförsvarsförbundet – För säkrare och tryggare liv