Akutgrupper

Akutgruppens uppgift är att finnas till hands vid evenemang där det behövs beredskap för olycksfall. En akutgrupp övar regelbundet och kvalitetssäkras varje år.

Akutgruppen är utrustad med förbandsväska, hjärtstartare och stabiliseringsmaterial. Akutgruppens medlemmar är med i Sveriges Civilförsvarsförbund. Därutöver har de gått en 51 timmar lång sjukvårdsutbildning. Många av dem arbetar dessutom inom vården. Akutgruppens medlemmar har avgett tystnadslöfte.

Hittills har grupperna engagerats vid fotbolls- och hockeymatcher, mässor, löparfester, rockkonserter, bilcruising, speedwaytävlingar och vid föreningsarrangemang.

Sveriges Civilförsvarsförbund har hittills startat akutgrupper i:

  • Örebro
  • Värmland
  • Östergötland
  • Västra Götaland
  • Blekinge
  • Stockholm

Riktlinjer och utbildningsplan