Första hjälpen-utbildning

Kunskaper i första hjälpen och hjärt- lungräddning minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad. Hos oss får ni utbildning av vanliga människor med ett brinnande intresse för säkerhet.

En utbildning i första hjälpen ger dig kunskaper i hur du hjälper någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp anländer. Kursen riktar sig till grupper om max 12 deltagare.

Du lär dig att bedöma situationen, larma 112, lägga någon i stabilt sidoläge, hjärt- lungräddning, skapa öppen luftväg, stoppa blödningar. Samt lägga förband på öppna sår, förebygga olyckor, hur man tar hand om akuta sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och allergier, samt ge någon ett första psykosocialt stöd.

Fakta Första hjälpen

  • Tidsåtgång: 3,5 timmar
  • Upp till 12 deltagare per grupp
  • Kompetens för HLR samt intyg för första hjälpen ingår
  • Sveriges Civilförsvarsförbund följer HLR-rådets riktlinjer.
  • Förkunskaper: Inga
  • Pris: Kontakta oss för offert