Rädd eller beredd

Rädd eller beredd handlar om din egen beredskap vid en samhällskris. Klarar du din egen situation i minst en vecka? Hur förberedd är du?

MSB har tagit fram utbildningsmaterialet Rädd eller beredd? som innehåller en filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en handledning. Det kan användas överallt där man vill lära känna varandra bättre för att kunna hantera kriser ihop i framtiden.

Filmserien och övningen är en fortsättning på broschyren Om krisen eller kriget kommer och besvarar frågor som människor hade efter att ha läst den. De bygger på det viktigaste att veta i kris: Att när något hotar oss människor, har vi en vilja att hjälpa varandra.

Rädd eller beredd genomförs med stöd av en ledare som kommer till gruppen. Det är kostnadsfritt för skolan. Läs gärna mer på https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skolmaterial/radd-eller-beredd/ 

Längre ned på sidan kan du skicka in en intresseanmälan.

Kontaktuppgifter

Nationell samordnare för Din trygghet

Åsa Hagelberg

Här nedan kan du skicka in en intresseanmälan.