Civilförsvarsförbundet har stor lokal förankring med lokalföreningar som omfattar cirka 200 kommuner. Verksamheten vilar på vår värdegrund om bland annat ansvarstagande och respekt för varandra. Alla kan vara med oavsett könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etnisk och religiös bakgrund med mera.

Gottfrid – en av våra barnsäkerhetsutbildningar

Sagan om Gottfrid med tillhörande arbetshäfte hjälper vuxna att lyfta de svåra frågorna med barnen. Genom samtalen skapar Gottfrid en grundtrygghet hos barnet och hjälper dem att hitta redskap för att hantera olika svåra situationer.

Läs mer här

Totalförsvarsinformation – Hur det civila samhället och försvarsmakten samarbetar

Civila samhällets stöd till försvarsmakten likaså hur försvarsmakten kan stödja det civila samhället vid svåra påfrestningar.

Totalförsvar och civilt försvar
Historia

Civilförsvarets viktiga roll genom historien

Organisationen svarade under det kalla kriget för lagerhållning av materiel och förnödenheter till civilbefolkningen. Bland annat lagerhölls skyddsmasker samt materiel och maskiner som skulle användas om Sverige utsattes för flygangrepp eller anfall, då det civila försvaret skulle fungera bland annat som en stödfunktion till räddningstjänster etc.

Läs mer om vår historia

Krisberedskap: Hur kan du själv förbereda dig för krissituationer?

Vid ett längre elavbrott eller annan krissituation i samhället kan det snabbt bli brist på viktiga varor och tjänster. Krisberedskap handlar om att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser.

Mer om krisberedskap

Vad är Frivilliga resursgruppen (FRG)?

Frivilliga Resursgruppen, FRG, är ett samarbete mellan kommunen och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.