Din trygghet

Din trygghet riktar sig mot allmänheten, ideella organisationer och föreningar.

Om vi människor utsätts för en stor påfrestning eller hamnar i en krissituation behöver våra psykiska och fysiska grundbehov tillgodoses för att vi ska klara av situationen och kunna lösa problem på ett bra sätt.

De mänskliga grundbehoven för överlevnad är utgångspunkten för kurserna i vårt kurskoncept. Här lär du dig vad vi som enskilda människor själva kan göra. Du lär dig också förebygga skador och olyckor i vardagen.

Din trygghet består av flera delkurser. Den obligatoriska delen är Hemberedskap som vid önskemål kan kombineras med någon/några av de övriga delkurserna. Hemberedskap finns också som webbutbildning.

Dessa kurser ingår i Din trygghet:

 • Hemberedskap (obligatorisk)
 • Hemberedskap i utemiljö
 • Totalförsvarsinformation
 • Allmän brandkunskap
 • Säkrare seniorer
 • Hjärt-lungräddning (HLR)
 • Stoppa blödningen

Sveriges Civilförsvarsförbunds kurser har stor flexibilitet, är tillgängligt över hela landet och anpassas av instruktören till relevant olycks- och skadestatistik och aktuell målgrupp.

Kostnad

Vi erbjuder på uppdrag av MSB kostnadsfria kurser för allmänheten, ideella organisationer samt föreningar.

Kurserna ger

 • Ökad kunskap om olycks- och skadebilden i samhället.
 • Ett medvetet och personligt förhållningssätt till risker med ökad riskmedvetenhet och kunskap att värdera risker för att själv kunna ta ansvar för och hantera sin egen säkerhet.
 • Kunskap om hur skador på människor, egendom och miljö kan förebyggas, avhjälpas eller lindras.
 • Kunskap och förmåga att själv hantera situationer som kan uppstå, från vardagsolyckor till en kris.
 • Kunskap om hur den enskilde kan brandsäkra den egna bostaden.

Denna utbildning finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vill du veta mer?

Nationell samordnare för Din trygghet

Åsa Hagelberg