Instruktörsutbildning för Din Trygghet

Vi behöver fler instruktörer i Sveriges Civilförsvarsförbund!

Vad är Sveriges Civilförsvarsförbund?

Sveriges Civilförsvarsförbunds medlemmar arbetar för ett säkrare och tryggare samhälle. Genom utbildning och information delar vår organisation med sig av vår kunskap inom krisberedskap och förebyggande olycksarbete. Sveriges Civilförsvarsförbund utbildar och organiserar även frivilliga som vill vara en resurs i krishanteringsarbetet lokalt.

Vad innebär det att vara instruktör?

Som instruktör får du möjlighet att förmedla viktig kunskap till den enskilda människan. Du planerar din utbildningsverksamhet på ett självständigt sätt. Genom utbildningarna kommer du att få möta många nya människor med olika bakgrund och erfarenheter samt besöka nya platser då instruktören oftast kommer till kursdeltagarna. Sveriges Civilförsvarsförbunds utbildningar innehåller både teoretiska och praktiska moment som ofta kräver särskild utrustning.

Vad ger det dig?

Som instruktör blir du en viktig kugge i samhällets krisberedskap!

  • Du bidrar med din kunskap till ett robustare samhälle med trygga medmänniskor.
  • Du erbjuds en grundutbildning som omfattar cirka fem dagar.
  • Du erbjuds regelbunden fortbildning och möjlighet till utveckling.
  • Du får arvode för de kurstimmar du genomför.

Detta uppdrag finansieras av MSB 

Ansökan till Sveriges Civilförsvarsförbunds grundutbildning för 2:6-instruktörer

Vi vet ännu inte hur det blir med utbildningstillfälle i år.

Ladda ned vår kurs- och resepolicy