Våra utbildningar

Sveriges Civilförsvarsförbund arbetar för ett säkrare och tryggare Sverige i alla lägen. Vi vill att du och dina nära eller kollegor ska klara en krissituation och vara medveten om vilka risker som finns i samhället.

Vi genomför uppdragsutbildningar riktade mot skolor, ideella organisationer, föreningar och allmänheten. Vi kan även erbjuda utbildningar till personal hos företag, myndigheter och organisationer.

Kurser för Frivilliga Resursgruppen hittar du på FRG:s hemsida.

Klassrum där en instruktör talar till en sittande publik.

Utbildningar för allmänheten

Ideella organisationer och föreningar

Vi erbjuder kostnadsfria utbildningar till allmänheten inom kurskonceptet ”Din trygghet”. Utgångspunkten är våra grundbehov (mat, vatten, värme, information och sömn). Vi utbildar grupper på minst 12 personer och instruktör kommer ut till er på plats och håller kursen.

Din trygghet består av flera delkurser. Den obligatoriska delen är Hemberedskap, som vid önskemål kan kombineras med någon/några av de övriga delkurserna. Hemberedskap finns även som webbutbildning.

  • Hemberedskap (obligatorisk)
  • Hemberedskap i utemiljö
  • Totalförsvarsinformation
  • Allmän brandkunskap
  • Säkrare seniorer
  • Hjärt-lungräddning (HLR)
  • Stoppa blödningen

Denna utbildning finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer under Din trygghet

MSB har tagit fram utbildningsmaterialet ”Rädd eller beredd?” som handlar om din egen beredskap vid en samhällskris. På denna sida kan du läsa mer om ”Rädd eller beredd?”.

Företagsutbildningar

Vi utbildar personal hos företag, myndigheter och organisationer.
Fyll i en offert till önskad utbildning här.

Om det ofattbara händer vill man vara förberedd. För att på bästa sätt vara förberedd om någon drabbas av hjärtstopp bör man gå en utbildning i Hjärt-lungräddning (HLR)

Läs mer under Hjärt- och lungräddning

Kunskaper i första hjälpen och hjärt- lungräddning minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad. Hos oss får ni utbildning av vanliga människor med ett brinnande intresse för säkerhet.

Läs mer under Första hjälpen

Vad gör man inom företaget/organisationen när det oväntade plötsligt händer? När arbetsplatsolyckan inträffar; när någon plötsligt avlider bland de anställda eller när massuppsägningen drabbar.

Läs mer under Krisstöd

Våra barnsäkerhetsutbildningar vänder sig till barn via föräldrar och andra vuxna som arbetar med barn och barngrupper. Låt dina barn lära känna Gottfrid, Hembert, Hitta Vilse samt Kattis och Roffe för att på ett roligt, spännande och pedagogiskt sätt lära sig om säkerhet och krishantering.

Läs mer under Barnsäkerhet

 

Utbilda dig till instruktör

Sveriges Civilförsvarsförbund söker dig som är intresserad av att verka som instruktör för utbildningen Din Trygghet.

Läs mer under Instruktörsutbildning Din Trygghet