Första hjälpen

Kunskaper i första hjälpen och hjärt- lungräddning minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad. Hos oss får ni utbildning av vanliga människor med ett brinnande intresse för säkerhet.

En utbildning i första hjälpen ger dig kunskaper att hjälpa någon vid ett akut sjukdomstillstånd eller vid en olycka med personskador till dess att professionell hjälp anländer. Du får lära dig att:

  • Bedöma en akutsituation och larma 112
  • Stoppa blödningar och lägga förband
  • Stabilt sidoläge
  • Hjärt- lungräddning
  • Öppen luftväg
  • Förebygga olyckor
  • ta hand om akuta sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och allergier
  • Ge psykosocialt stöd


Detta uppdrag finansieras av MSB