Förbundsstyrelse Sveriges Civilförsvarsförbund

Vald vid förbundsstämman den 14–15 oktober 2023 i Karlstad.

Om du klickar på en mejladress för att skicka ett mejl måste du byta ut [a] mot ett @.

Presidium / Arbetsutskott

Förbundsordförande

Anna-Maria ”Ammi” Axelsson

Adress: Gårdsfogdevägen 18 B, 168 67 Bromma

Förste vice förbundsordförande

Robert Erlandsson

Andre vice förbundsordförande

Patrik Svensson

Ledamöter

Kent Ögren

Gabriella Andersson

Anders Karlsson

Nils-Folke Ericsson

Freddy Jönsson Hanberg

Fredrik Näslund

Ersättare

Tommy Sjöberg

Jeanette Widén

Adjungerad

Personalföreträdare (Nationell samordnare för krisberedskap)

Carina Wiro

Revisorer

Förtroendevald revisor

Magnus Nilsson

Förtroendevald revisorsersättare

Helena Schytt

Valberedning

Valberedningens sammankallande

Sune Fyhr

Valberedning

Agneta Lipkin

Valberedning

Lisbeth Brevig

Valberedning

Sven-Olof Ekström

Valberedning

Johanna Jonsson

Ansvarig för sidans innehåll: gs@civil.se