Förbundsstyrelse Sveriges Civilförsvarsförbund

Vald vid förbundsstämman den 27-28 november 2021.

Om du klickar på en mejladress för att skicka ett mejl måste du byta ut [a] mot ett @.

Presidium / Arbetsutskott

Förbundsordförande

Anna-Maria ”Ammi” Axelsson

Adress: Gårdsfogdevägen 18 B, 168 67 Bromma

Förste vice förbundsordförande

Mona-Lena Beckman

Andre vice förbundsordförande

Patrik Svensson

Ledamöter

Gabriella Andersson

Nils-Folke Ericsson

Lisbeth Brevig

Anders Karlsson

Barbro Ekman

Lena Lundman Westberg

Per Jakobsson

Ersättare

Tommy Sjöberg

Kent Ögren

Fredrik Näslund

Adjungerad

Personalföreträdare (Nationell samordnare för krisberedskap)

Carina Wiro

Revisorer

Förtroendevald

Magnus Nilsson

Förtroendevald (Ersättare)

Helena Schytt

Valberedning

Sammankallande SCF Valberedning

Sune Fyhr

Agneta Lipkin

Jeanette Widen

Charlotte Hagstrand

Ansvarig för sidans innehåll: gs@civil.se