Krisberedskap

Vid ett längre elavbrott eller annan krissituation i samhället kan det snabbt bli brist på viktiga varor och tjänster.

bild-kriser-lang-med-3-bilder

Vad gör kommunen vid en krissituation?

Personal inom kommunen som arbetar med beredskapsfrågor och räddningstjänst förbereder mängder av åtgärder för att lindra och avhjälpa en kris, men de måste prioritera vad och vilka som skall få hjälp först.

Högsta prioritet har vanligtvis

  • Äldreomsorg
  • Barnomsorgen
  • Tekniska system som vatten, fjärrvärme och avlopp
  • Skola
  • Räddningstjänst

De enskilda hushållen får vara beredda på att i stor utsträckning klara sig själva en tid.

Läs under Hemberedskap hur du kan vara förberedd i ditt hem.