Signaler via Hesa Fredrik

sosalarm-hesafredrik-infografik2

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Signal ljuder under sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad.

Signalen används för att snabbt varna allmänheten vid allvarliga olyckor, till exempel gasutsläpp eller stor brand.
När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation.
  • Lyssna på radio (P4) för att få information.
  • Kolla på krisinformation.se
  • (går även att ringa 113 13 om ingen information ges via de andra kanalerna)

Flyglarm

Korta signaler ljuder i en minut.

Signalen varnar för flygangrepp och andra angrepp och du skall omedelbart skynda till skyddsrum
eller annan skyddad plats. Ta med den förberedda krislådan eller evakueringsväskan.

Beredskapslarm

Signalen ljuder i 30 sekunder följt av 15 sekunders tystnad
Denna signal innebär fara för krig
Lyssna på radion (P4)
Förbered dig för att lämna bostaden
Ta reda på var det finns skyddsrum
Krigsplacerade personer skall snabbt ta sig till sin bestämda plats

Faran är över

När faran är över startas en 30-40 sekunder lång signal som betyder just ”faran över”.

Signalerna testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Mer om VMA på MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Lyssna på de olika signalerna hos SOS Alarm (Youtube)