Ge en gåva

Civilförsvarsförbundets insamlade medel öronmärks för uppbyggnad av en stipendiefond. Undantag är för särskilda namngivna insamlingar.

Civilförsvarsförbundets lokalföreningar kommer att kunna ansöka om stipendier
för att uppmärksamma goda insatser från enskilda medlemmar eller andra.
Avgörande för när stipendier kommer att kunna börja delas ut är naturligtvis hur
mycket gåvor som kommer in till det gåvobankgirot.

Stipendiefonden kommer att vara en del av Civilförsvarsförbundet och hanteras
av förbundsstyrelsen. Storleken på fonden och gjorda utdelningar redovisas i
förbundets årsredovisning.

Din gåva sätter du in på vårt bankgiro 378-4477 (Sveriges Civilförsvarsförbund).
Insättning kan göras direkt från din internetbank.
Tack för din gåva!

Minnesgåva

För att hedra minnet av någon som gått bort kan du ge bort en minnesgåva.

Minnesgåva

Testamente

Du kan stödja vår verksamhet genom att testamentera en gåva.

Testamente

Aktieutdelning

Skänk din aktieutdelning direkt till förbundet. Utdelningen blir då skattefri.

Aktieutdelning

Avslutade insamlingar

Vilja att hjälpa Ukraina

Civilförsvarsförbundet hade i samarbete med Forum Syd under åren 2004-2017 flera projekt i Ukraina som syftade till att stärka invånarna inom säkerhet. Vi samarbetade med Röda korset i västra Ukraina med programmet Säkrare barn och äldre samt FRG. Integration av internflyktingar involverades även i programmet. Under denna period samlades pengar in för att stötta lokalbefolkningen i Ukraina.
Du kan läsa mer om arbetet i Ukraina här.

Vilja att hjälpa i samarbete med Sveriges Stadsmissioner

Vilja att hjälpa Sveriges Stadsmissioner var en särskild insamling till förmån för hemlösa som under 2015 samlade in 4 936 kr. Intäkterna av insamlingen gick till inköp av nödvändigheter för hemlösa i form av hygienartiklar, värmande pläd, sockor, plåster mm. Insamlingen är avslutad och gåvorna överlämnades 21 december 2015.

Salabranden

Tidigare insamling för skogsbranden i Sala. De insamlade pengarna gick till drabbade och till de som hjälpte till i samband med skogsbranden. Till och med 2 januari 2015 hade 931.254 kronor samlats in.