Aktieutdelning

Aktieutdelning

Om du skänker din aktieutdelning direkt till en ideell organisation slipper du kapitalbeskattning. Även den mottagande organisationen, för vår del Civilförsvarsförbundet, slipper betala skatt.

Kontant aktieutdelning kan skänkas från börsbolag eller fåmansbolag där du är delägare. Minst en vecka innan bolagsstämman måste Civilförsvarsförbundet göras till ”rättighetsinnehavare”.
Kontakta den bank som administrerar dina värdepapper. Är du depåkund kan
du skänka din utdelning direkt via Avanza eller Nordnet. Spara kvittot,
det måste du använda vid din deklaration för att kunna använda skattefriheten.
Donation av aktieutdelning kan endast göras av privatpersoner.