Testamente

Testamente

I ett testamente anger du vad som du vill ska hända med din kvarlåtenskap efter ditt frånfälle. Har du inga arvingar är det extra viktigt att du tar tillvara möjligheten att bestämma över dina tillgångar. Skriver du inget testamente går annars allt till Allmänna arvsfonden, och du missar allt inflytande. Har du arvingar men ändå vill stödja Civilförsvarsförbundet kan du ange förbundet som förmånstagare i ditt testamente och till vilken del. Ange då ”Sveriges Civilförsvarsförbund” som mottagare, eftersom det är förbundets juridiska namn. Ett testamente ska vara bevittnat av två personer som inte själva står som förmånstagare i testamentet. De bör heller inte vara medlemmar i Civilförsvarsförbundet, om du anger förbundet som förmånstagare i ditt testamente.

Har du frågor mejla till info(at)civil.se eller ring 08-629 63 60.

Vill du skriva brev är adressen Civilförsvarsförbundet,
Gårdsfogdevägen 18 B, 168 67 Bromma