Internationella uppdrag

Civilförsvarsförbundets internationella uppdrag.

Ukraina

Civilförsvarsförbundet har drivit projekt under en rad år i Ukraina.

Nordiskt samarbete

Civilförsvarsförbundet undertecknade i mars 2014 ett avtal om samarbete med beredskapsorganisationerna SPEK (Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland), FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum i Norge) samt Beredskapsforbundet i Danmark.

Genom samarbetsavtalet är organisationerna överens om att:

  • lära av varandra när det gäller information och utbildning för att främja de enskilda människornas eget ansvarstagande för säkerheten både till vardags och vid kriser på samhällsnivå
  • möjliggöra frivilliga insatser över nationsgränserna när det behövs för att skydda och rädda liv, hälsa, egendom och miljö
  • sträva efter att delta i varandras utbildningar och övningar samt andra event
  • stötta varandra med idéer och material
  • finna möjligheter för att Island, en motsvarande frivilligorganisation från Island, ska kunna ansluta till samarbetet

Beredskabsforbundet i Danmark är en organisation, som omfattar räddningsberedskapens frivilliga personal, personliga medlemmar samt anslutna organisationer, verksamheter och institutioner.

FORF i Norge är en paraplyorganisation för den frivilliga räddningstjänsten i Norge. Organisationen representerar ett brett register inom räddning på sjön, land eller i luften. Organisationerna har kompetens och beredskap för att kunna lösa uppdrag i alla tre nämnda element.

SPEK i Finland har en betydande roll som utvecklare av räddningsbranschen i samarbete med de regionala räddningsförbunden och branschmyndigheterna. Detta effektiva samarbete kompletteras av andra sammanslutningar och frivilligorganisationer i branschen.

SPEK
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Banmästargatan 11, 00520 Helsingfors Finland
Tfn: +358 9 476 112, fax. +358 9 476 11400
E-post: spekinfo@spek.fi
http://www.spek.fi/Pa-Svenska/SPEK
Kontaktperson: Karim Peltonen, Beredskapsdirektör
karim.peltonen@spek.fi
Tfn: + 358 9 4761 1329 eller +358 40 169 0996

Beredskapsforbundet
Hedelykken 10, 2640 Hedehusene, Danmark
Tfn: +45 35 24 00 00
E-post: bf@beredskab.dk
http://www.beredskab.dk
Kontaktperson: Henrik Stage, Konsulent
E-post: hs@beredskab.dk
Tfn.: +45 35 24 00 32, mobil: +45 40 18 11 62

FORF
c/o Hilde Brandshaug, Kirkebakken 22, 6390 Vestnes Norge
Tfn: +47 92251691
E-post: post@forf.no
http://www.forf.no
Kontaktperson: Stian Tveit, styrelseledamot FORF
stian.tveit@roverspeiderne.no

Förenade Arabemiraten

Utlandsuppdraget i Förenade Arabemiratens var med den statligt finansierade och ledande frivilligorganisation Takatof. Uppdraget pågick våren 2009 fram till 2012. Vi hade en man på plats kompletterad med ledarskapsutbildare i olika perioder och konstellationer.
Utbildningsuppdraget i Förenade Arabemiraten

 

   
   

Ansvarig för sidans innehåll: webbred(at)civil.se