Hjärtstartare

En hjärtstartare är en apparat som genom en elektrisk stöt hjälper ett stillastående hjärta att starta igen. Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner på svenska om vad som ska göras och när det ska göras.

Till skillnad från den utrustning som finns på sjukhus, kräver den hjärtstartare som vi förmedlar
inte att man är medicinskt kunnig för att hantera den. Vem som helst, oavsett ålder, utbildning
eller tidigare erfarenhet kan rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp.

Vad händer om jag gör fel?

I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel. Genom att följa de röstinstruktioner som ges kommer maskinen att guida dig igenom hela förloppet. Skulle man ha svårt att höra vad hjärtstartaren säger finns det även instruktioner i form av text och bild på hjärtstartaren. Skulle du koppla upp den på en person som inte drabbats av ett hjärtstopp kan du inte heller leverera en stöt. Med andra ord: du kan inte göra fel!

Varför ska vi ha en hjärtstartare?

Varje år drabbas cirka 10.000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa överlever endast cirka 7%. Enda sättet för att få igång ett hjärta som drabbats av hjärtstopp är hjärt-lungräddning tillsammans med en hjärtstartare. Forskning visar att tiden är helt avgörande för personens överlevnad då chansen till överlevnad minskar med 10% för varje minut som går utan påbörjad hjärt- lungräddning.

Mer information

hjarta-aed-skylt-webb
Den europeiska symbolen för uppmärkning av hjärtstartare. En hjärtstartare ska alltid märkas upp med denna skylt!