Beredskapsveckan

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är MSB:s och kommunernas årliga informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39.

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

Vid ett elavbrott, en storm, en IT-attack eller andra händelser kan viktiga samhällsfunktioner sluta fungera. Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt i bostaden, och så vidare. Hur klarar du dig då? Vad kan du göra för att ta hand om dig själv och dina nära?

Beredskapsveckan är sedan 2017 en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet med kampanjen är att få människor att reflektera över hur de kan klara en situation när samhället inte fungerar som vi är vana vid. Genom att öka människors kunskap om hur vi påverkas av, och kan förbereda oss inför, olika samhällskriser stärker vi vår gemensamma beredskap och säkerhet.

Under Beredskapsveckan anordnar flera av Civilförsvarsförbundets lokalföreningar aktiviteter runt om i landet.

Mål

Det finns tre återkommande mål med Beredskapsveckan:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

Budskap

Huvudbudskapet är att varje människa är en viktig resurs i vårt lands samlade förmåga att möta olika hot.

Tema

De fyra senaste teman för Beredskapsveckan har varit:

  • omtanke (2020)
  • demokrati (2021)
  • mat (2022)
  • öva (2023).

MSB väljer tema ur världsläget, rådande samhällstrender och var människor befinner sig.

Temat för 2024 är sätt i gång!

Namnbyte

Beredskapsveckan initierades 2017 (då med namnet Krisberedskapsveckan) och kampanjen berörde i första hand beredskap för stora olyckor och kriser. Namnet Beredskapsveckan svarar numera bättre mot det svenska allriskperspektivet på risker och hot, både fredstida allvarliga olyckor och kriser men också krig.

Bilder från förgående år