Sammanfattning av Krisberedskapsveckan 2021

Under vecka 39 (27 september – 3 oktober) ägde årets Krisberedskapsvecka rum. Temat för i år var demokrati, då ju Sverige firar 100 år av demokrati. MSB:s tolkning av demokratitemat var att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.

Vi har uppmärksammat Krisberedskapsveckan på flera sätt. Under hela veckan har vi erbjudit digitala kurser i Hemberedskap. Våra föreningar har varit ute på olika aktiviteter, där de träffat allmänheten och fört samtal om hur viktig demokratin är för Sverige. Föreningarna har även informerat allmänheten om hemberedskap och hur viktigt det är för samhällets krisberedskap att de engagerar sig på något sätt.