Sammanfattning av Krisberedskapsveckan 2021

Under vecka 39 (27 september – 3 oktober) ägde årets Krisberedskapsvecka rum. Temat för i år var demokrati, då ju Sverige firar 100 år av demokrati. MSB:s tolkning av demokratitemat var att Sveriges motståndskraft börjar med varje människas eget engagemang i det lilla.

Vi har uppmärksammat Krisberedskapsveckan på flera sätt. Under hela veckan har vi erbjudit digitala kurser i Hemberedskap. Våra föreningar har varit ute på olika aktiviteter, där de träffat allmänheten och fört samtal om hur viktig demokratin är för Sverige. Föreningarna har även informerat allmänheten om hemberedskap och hur viktigt det är för samhällets krisberedskap att de engagerar sig på något sätt.

All information och materiel från MSB angående Krisberedskapsveckan finns här.

————————————————————————————————–

Nytt 2021

• Breddat engagemang för veckan:
Fortsätter jobba med att involvera näringslivet men i år även civilsamhället. Temat demokrati har gjort att fler organisationer än vanligt har fått upp ögonen för Krisberedskapsveckan.

• Egenberedskap som ett vidare begrepp än hemberedskap:
I egenberedskap inkluderas hemberedskap men begreppet innefattar också egenskaper och kvaliteter som inte är materiella, exempelvis att du känner dina grannar, har kunskap om hur Sverige fungerar vid kris eller krig, är källkritisk mot information i sociala medier, eller att du kan första hjälpen.

• En veckas egenberedskap:
I och med det senaste försvarsbeslutet är regering och riksdag tydliga med att målet är att människor ska klara sig i en vecka utan stöd från samhället. Det är ett strävansmål och något som ska ske i solidaritet med andra människor.

• Demokratitema 2021:
Med anledning av Sveriges 100-års jubileum som demokrati.

 

Utskick till distrikt och föreningar

 


Viktiga datum:
 Beställningar senast 3 september och redovisning senast 31 oktober.

 

Redovisning Krisberedskapsveckan

Kom i håg att ni som har anmält aktiviteter och skickat in ansökan om ersättning innan 31 maj har rätt att få ersättning för beviljat belopp. OBS! Kvitton och underlag måste finnas på utgifterna för att ersättningen skall kunna betalas ut.

Skicka kvitton till:
administration@civil.se (märk mailet med ”Krisberedskapsveckan 2020″)

eller

Civilförsvarsförbundet
Krisberedskapsveckan 2020
Gårdsfogdevägen 18B
168 67 Bromma

Om ni har bilder från era aktiviteter som är ok att lägga upp på hemsida och sociala medier kan ni skicka den till emma.riklund@civil.se.