FRG

Frivilliga resursgruppen, FRG, är den mänskliga extramuskel som kommunen har att ta till vid en större samhällsstörning. Alla FRG-resurser är utbildade, övade och kvalitetssäkrade genom Sveriges Civilförsvarsförbund.

Civilförsvarsförbundet är motorn i FRG. Vi arbetar aktivt för att etablera nya FRG:er och för att utveckla existerande FRG:er. Civilförsvarsförbundet ansvarar även för utbildningen av FRG-resurserna och vi har en nationell samordnare för krisberedskap som stöttar i FRG-arbetet.

I dagsläget har ungefär hälften av landets 290 kommuner en FRG som står beredd att bidra när samhället drabbas av kris och påfrestningar. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. 

Inom en FRG finns det en FRG-ansvarig som utses i samråd med kommunen och fungerar som länk mellan kommun och FRG. Hos denna person finns ansvaret att rekrytera, planera och genomföra utbildningar för den frivilliga resursgruppen. Kommunen avgör när FRG ska aktiveras och vilka arbetsuppgifter som ska lösas. Kommunen tecknar avtal med de enskilda resurserna.

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för. Vattenbrist, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser blir stort. Då är det tryggt att ha en frivillig resursgrupp som är lokalt förankrad och som med kort varsel kan aktiveras för att avlasta kommunerna.

Hur är det att vara FRG:are?

Här får du möjlighet att höra tre FRG:are berätta om hur det är att vara FRG-ansvarig, FRG-ledare och FRG-resurs.

Johnny Hansson, FRG-ansvarig

Johnny Hansson

Johnny Hansson är nybliven FRG-ansvarig i Järfälla. Till vardags arbetar Johnny med säkerhet och brandskydd. Han säger att den viktigaste kompetensen för en FRG-ansvarig är att kunna lyssna och fördela ansvar, men också att skapa förutsättningar för oss att lösa uppgiften på bästa sätt.

Jag tror att jag har förmågan att få folk att engagera sig och att jag kan få ut det bästa av samtliga resurser utifrån uppdragets behov. Framförallt är en nära samverkan med kommunen viktig. Det är viktigt att vi är lyhörda för vad just vår kommun har för förväntningar på oss och i Järfälla finns idag ett väl upptrampat samarbete mellan kommunen och företrädare inom FRG.

Johnny Hansson

Malin Grentzelius, FRG-ledare

Malin Grentzelius

Malin Grentzelius är FRG-ledare och arbetar till vardags som fältassistent. En FRG-ledare är den person som är utsedd att leda FRG under insats. I en FRG bör det finnas flera personer med kompetens som FRG-ledare. Malin Grentzelius har sedan ett år tillbaka den rollen i Upplands Bro kommun. Hon har fortfarande inte hunnit leda någon insats eftersom hon är så pass ny, men tror att en av hennes styrkor i framtida insatser är att hon har jobbat länge med människor och besitter en stor uthållighet eftersom hon ofta mött dem i olika stadier av livet.

Det roligaste är att träffa alla människor och få nya kunskaper från varje händelse eller  övning. Men också att vara med och kunna påverka. Nu till exempel försöker jag locka ungdomar in i vår verksamhet genom sommarkurser eftersom vi behöver föryngra oss.

Malin Grentzelius

Sten Angren, FRG-resurs

Sten Angren är nybliven FRG-resurs i Piteå. Efter 45 år i arbete inom olika positioner i Vägverket/SVEVIA är han nu pensionär. Första tanken på att söka sig till FRG kom när Piteå hade SM-veckan för några år sedan, med en rad vintersporter, där hans hustru var involverad i arrangemanget. Han nämner också olika introduktionskurser som anordnats av Civilförsvarsförbundet, där han kommit i kontakt med andra engagerade och trevliga personer med olika kompetenser.

Jag fick även mycket bra information om krisarbete inom Piteå kommun och fick praktiskt lära mig nya saker och repetera delar av  den kunskap som jag bar med mig. Det är både intressant, lärorikt och nödvändigt. Utmaningen är att hålla huvudet kallt i de olika krissituationer som kan komma att uppstå. Att vi inom FRG har olika kompetens tror jag är  bra. Vi vet ju aldrig vilken typ av insats som kommer att bli aktuell nästa gång.

Sten Angren

Alla kan bli en FRG-resurs inom sin kommun om de känner att de kan ta egna initiativ, har improvisationsförmåga och flexibilitet. En FRG-resurs behöver också ha förmåga att förmedla, ta emot information, få kontakt med människor i kris och har bra lokalkännedom i sitt närområde. Sist men inte minst behövs en viss stresstålighet.