Civilförsvarsförbundet deltar i en unik nationell beredskapsutställning

Under 2022–2024 genomförs en större satsning på en beredskapsutställning för gymnasieungdomar i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens försvarshistoriska muséer och Riksantikvarieämbetet.

Vi frivilliga försvarsorganisationer har fått i uppdrag att bemanna utställningen med informatörer under hela utställningsperioden.

Med vår utpekade roll inom totalförsvar och försvarsupplysning ser vi mycket fram emot att bemanna beredskapsutställningen med särskilt utbildade informatörer. Satsningen ger oss möjlighet att nå ut i alla Sveriges län och möta en viktig och prioriterad målgrupp.

Vårt uppdrag är att bistå utställningsprojektet med rekrytering, utbildning och bemanning. Målsättningen är att öka gymnasieungdomars kunskap om samt förståelse och beredskap inför kriser och ytterst krig. Vi hoppas också att vår medverkan skapar intresse för ett engagemang inom en frivillig försvarsorganisation.

I referensgruppen för bemanningsprojektet ingår följande organisationer:

  • Civilförsvarsförbundet
  • Sveriges Bilkårers riksförbund
  • Frivilliga Automobilkårens riksförbund
  • Svenska Blå stjärnan
  • Riksförbundet Sveriges Lottakårer
  • Svenska Skyttesportsförbundet

Turnén kommer att starta v.39 i samband med Krisberedskapsveckan och just nu söker vi medlemmar som vill anmäla sitt intresse till uppdraget som informatör. Vi eftersträvar att stimulera lokalt engagemang genom att rekrytera på platserna dit utställningen kommer.

Är du medlem i en frivillig försvarsorganisation, har intresse för totalförsvarsfrågor och vill möta unga i ämnet krisberedskap och totalförsvar?
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som informatör i ett samarbete med MSB när en beredskapsutställning ska turnera runt i landet.

Under 2022–2024 kommer utställningen ”Rädd eller beredd? Upplev krisen och testa din beredskap – en livsviktig utställning” att besöka utvalda gymnasieskolor i varje region. Syftet är att öka kunskapen om Sveriges och individens beredskap vid kris och krig. Vi frivilliga försvarsorganisationer har en särskild roll inom försvarsupplysning och har därför fått i uppdrag att bemanna utställningen med informatörer.

Utställningen görs i samarbete mellan MSBStatens Försvarshistoriska museer och Riksantikvarieämbetet i form av en mobil container. På varje ny plats möter lokala/regionala informatörer upp och bemannar utställningen. Nu rekryterar vi till en särskilt framtagen informatörsutbildning.

Vi söker dig som vill medverka i denna unika satsning och möta en yngre målgrupp i högaktuella och viktiga frågor. Din uppgift är att möta ungdomarna vid besöket och berätta om vad som sker i utställningen, fånga upp reaktioner och frågor, och stimulera till reflektion. Vi välkomnar alla ansökningar, men kommer att prioritera sökande i åldersgruppen 20–30 år. Det viktigaste är att du har intresse av totalförsvarsfrågor, gillar att möta människor, är bra på att lyssna och engagera, samt är en professionell företrädare för uppdragsgivaren.

Du ska kunna medverka på en utbildning 29-30 oktober i Östersund samt arbeta minst 3-5 dagar under en treveckorsperiod med start v.47. Arbetet sker på dagtid varpå det är en fördel om du har ett flexibelt arbete eller kanske studerar. Utvalda informatörer får utbildning samt ersättning för sin medverkan både vid utbildning och dagarna du arbetar som informatör.
Låter det här som något för dig? Du som är medlem i en frivillig försvarsorganisation – skicka in din intresseanmälan direkt, sista ansökningsdag är 8 aug. Är du inte medlem men vill bli det kan du gå med i Bilkåren eller läsa mer om övriga organisationer på frivilligutbildning.se.

För frågor om uppdraget eller din ansökan, kontakta projektledaren Tina Nordén, tina.norden@civil.se

Länk till ansökningsformulär