Civilförsvarsförbundets Dag

I år fyller vi 85 år och det firar vi med att återinföra Civilförsvarsförbundets Dag!

När?
Förbundsstyrelsen har beslutat att lördagen den 7 maj är en lämplig
dag för aktiviteten.
Hur?
Alla civilförsvarsföreningar bjuds in att fira dagen med någon publik
aktivitet.

Anmälan
För att beställa kampanjmaterialet ovan mailar ni Lena Esbro på
lena.esbro@civil.se med följande uppgifter:
➢ Förening
➢ Namn och adress till postmottagare
➢ E-post och mobiltelefon till postmottagare (för avisering av
paket)
Genom ovan beställning då får ni automatiskt följande:
➢ 500 ex av den nya broschyren om Civilförsvarsförbundet
➢ En ny rollup för Civilförsvarsförbundet
➢ 5 reflexvästar med Civilförsvarsförbundets logga
Beställning senast 8 april. Skriv ”Beställning Civilförsvarsförbundets
dag” i ämnesraden.
(OBS! Kampanjmaterialet skickas från tre olika platser så det kommer
alltså tre olika försändelser.)
Förslag på övrigt material
➢ Krislåda. Sedan tidigare har många föreningar tillgång till en
krislåda. Dessutom kan ni i föreningen samverka med en 2:6-
instruktör som också har tillgång till en krislåda. Den är ett bra
sätt att väcka intresse hos allmänheten.
➢ ’Om krisen eller kriget kommer’. En viktig broschyr alla bör
känna till. Den beställer ni själva via MSB.se.

Lotteri
De föreningar som engagerar sig under Civilförsvarsförbundets dag
uppmanas skicka in en fin bild över aktiviteten. Därmed deltar ni ett
lotteri om en fikacheck á 5000 kr till er lokalförening.
Är det personer med på bilden bifogar ni även samtycksblanketter så
att vi kan publicera bilderna på vår hemsida och i våra sociala medier.

Skicka bilderna och samtyckesblanketterna till vår kommunikatör
Emma Riklund på emma.riklund@civil.se allra senast 13 maj.
Hemsida och sociala medier
Inför och under Civilförsvarsförbundets dag kommer vi göra en
satsning på hemsida och sociala medier.

Webbaserade utbildningar
Efter Civilförsvarsförbundets dag finns möjlighet att gå webbaserad
utbildning på temat hemberedskap. Utbildningarna kommer ligga på
hemsidan.
Datum för utbildningarna:
Tisdag 10 maj, kl 18.00-19.00
Onsdag 11 maj, kl 18.00-19.00
Torsdag 12 maj, 18.00-19.00

Övrigt
På vår egen hemsida finns samlad information om
Civilförsvarsförbundets dag:

Civilförsvarsförbundets Dag


Lycka till med ert arbete