Firandet av Civilförsvarsförbundets dag

För att fira att Civilförsvarsförbundet fyller 85 år i år återinförde vi Civilförsvarsförbundets dag. Den 7 maj firade våra föreningar ute i hela landet dagen med olika aktiviteter.

Vissa föreningar hade ett strålande vädret och de hade många intresserade besökare. Andra föreningar hade inte riktigt lika tur med vädret utan fick stå ut med regn, blåst och kyla.

Exempel på föreningarnas aktiviteter:

  • Informerat allmänheten om hemberedskap och krisberedskap
  • Visning av krislådan
  • Utdelning av vår nya broschyr och av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”
  • Pratat med folk om att vara väl förberedda och om vikten av att engagera sig

Civilförsvarsföreningen Mark genomförde dagen som ett samarrangemang med Bilkåren, Röda Korset, Svenska Kyrkan och Lions. De samlade in pengar till stöd för de ukrainska flyktingar som kommit till kommunen. De fick in 670 kronor.

Bilder från dagen