Nätverk

Civilförsvarsförbundet är engagerade i flera organisationer och vi deltar i Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté (FOS).

Vi är medlem i följande organisationer och nätverk:

Frivilliga försvarsorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar till att stärka Sveriges beredskap i tider av kris och höjd beredskap. Idag är runt 350 000 personer engagerade på olika sätt i de 18 organisationerna.

Vår uppdragsgivare

 

 


Ansvarig för sidans innehåll: info(at)civil.se