Riksdagsledamot Gunilla Nordgren tar över klubban för Civilförsvarsförbundet

Sveriges Civilförsvarsförbund valde ny styrelse på förbundsstämman 14-15 oktober. Gunilla Nordgren, riksdagsledamot för moderaterna, valdes av en enig stämma att leda Civilförsvarsförbundet de närmaste två åren. Hon ersätter Sven Lindgren som efter […]

Läs mer … from Riksdagsledamot Gunilla Nordgren tar över klubban för Civilförsvarsförbundet

Åsa Helldén Ruocco ny generalsekreterare för Civilförsvarsförbundet

Från oktober är Åsa Helldén Ruocco ny generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet. Åsa har stor erfarenhet av ledarskap och kommunikation och kommer närmast från Gullers Grupp. – Jag är väldigt glad över att en så kompetent och erfaren person som Åsa Helldén Ruocco nu tar över som generalsekreterare för Civilförsvarsförbundet. Inte minst hennes kommunikativa erfarenhet och förmåga är av stort värde för förbundets fortsatta utveckling, säger förbundsordförande Sven Lindgren. Åsa Helldén Ruocco kommer närmast från en tjänst som kommunikationskonsult på Gullers Grupp. […]

Läs mer … from Åsa Helldén Ruocco ny generalsekreterare för Civilförsvarsförbundet

Frivilliginsatser är inget självspelande piano men ger bra utväxling för samhället

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat att Civilförsvarsförbundet ska betala tillbaka 2,6 miljoner kronor inom det så kallade 2:4-anslaget. Civilförsvarsförbundet anser att beslutet är kontraproduktivt. 2:4 anslaget gäller utbildning till FRG, Frivilliga Resursgruppen, en frivillig förstärkningsresurs i den kommunala krisberedskapen. För att kunna utbilda till FRG måste det först finnas beslut från en kommun om införande av Frivilliga Resursgruppen. Att komma dithän kan vara ett långt arbete, som ibland till och med tagit flera år, där kommunen efterfrågar […]

Läs mer … from Frivilliginsatser är inget självspelande piano men ger bra utväxling för samhället

Civilförsvarsförbundet står upp i kampen mot terrorismen

Frivilligorganisationen Civilförsvarsförbundet har beslutat att påbörja ett arbete för att förebygga terrorism, radikalisering och våldsbejakande extremism. Arbetet ska ske genom förbundets utbildningsverksamhet men också genom andra riktade informationsinsatser. Civilförsvarsförbundets förbundsstämma i Solna beslutade i helgen att verksamheten även ska innefatta arbete mot terrorism, radikalisering och våldsbejakande extremism. Arbetet kommer att bedrivas genom informations- och kunskapsspridning, medverkan i demokratiprojekt, lokala aktiviteter för att minska utanförskap bland annat genom att främja integration samt erbjuda kommunerna assistans inom exempelvis asyl- och flyktingmottagandet. Några […]

Läs mer … from Civilförsvarsförbundet står upp i kampen mot terrorismen

Civilförsvarsförbundet:s insamling går till drabbade, hjälpare och organisationer

Storbranden i Västmanland: Civilförsvarsförbundet:s insamling går till drabbade, hjälpare och organisationer Storbranden i Västmanland var tragisk på många sätt. Men det fanns också ljusglimtar som att människor ställde upp och hjälpte varandra i krisens stund men också att man, via Civilförsvarsförbundet, gav pengar till förmån för brandens drabbade och deras hjälpare. Givarnas vilja att hjälpa de som drabbats hårt har också varit vägledande när insamlade medel skulle delas ut bland de sökande. – I urvalet har vi lyft fram de […]

Läs mer … from Civilförsvarsförbundet:s insamling går till drabbade, hjälpare och organisationer

Frivilliga försvarsorganisationer ställer krav på försvarsberedningen

I en gemensam skrivelse ställer frivilliga försvarsorganisationer krav på försvarsberedningen. Kraven offentliggjordes på Folk och Försvars konferens i Sälen i dag 14 januari. Riksdag och regering anser att de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig funktion både för försvaret och krisberedskapen, men också för att skapa intresse för demokratiska principer hos ungdomar. Man ser dessutom organisationerna som en kostnadseffektiv resurs. Organisationerna vill att försvarsberedningen i praktiken tar fasta på detta. I en gemensam skrivelse lägger de frivilliga försvarsorganisationerna därför fram ett […]

Läs mer … from Frivilliga försvarsorganisationer ställer krav på försvarsberedningen

Hjärtstartarregistret får ny teknik: Exakt position för Sveriges registrerade hjärtstartare

2013-08-23 05:00 Nu kan alla som registrerat en hjärtstartare själv uppdatera informationen om var den finns. Det gör att även positionsbestämningen blir mer exakt. Detta öppnar upp för koppling till larmcentraler.  Sveriges hjärtstartarregister kan hålla reda på alla hjärtstartare i Sverige. På en karta på webbsidan hjärtstartarregistret.se kan alla söka och hitta var närmaste hjärtstartare finns; nära bostaden, arbetsplatsen eller liknande.Till skillnad mot andra länder så täcker Sveriges hjärtstartarregister hela landet i stället för, som det ofta är, bara en […]

Läs mer … from Hjärtstartarregistret får ny teknik: Exakt position för Sveriges registrerade hjärtstartare

Civilförsvarsförbundet vill öka hushållens förmåga att klara kriser i landet

En förutsättning för att minska sårbarheten och öka möjligheterna att klara kriser är att vara medveten om hushållets möjligheter och begränsningar. Därför har Civilförsvarsförbundet tagit initiativ till en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, på hushållsnivå. […]

Läs mer … from Civilförsvarsförbundet vill öka hushållens förmåga att klara kriser i landet

Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet påbörjar samarbete

Medborgarnas bästa ligger i fokus när Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet börjar samarbeta kring eftersök av försvunna personer. Civilförsvarsförbundet har sedan tidigare samarbeten med polismyndigheten kring eftersök. […]

Läs mer … from Missing People Sweden och Civilförsvarsförbundet påbörjar samarbete

Sverige saknar beskrivning av samhällets generella krishanteringsförmåga

Civilförsvarsförbundet presenterar i dag en konkret beskrivning av generell krishanteringsförmåga för Sverige. I en rad offentliga sammanhang har konstaterats, att hot- och riskbilden för svensk del är både mångfacetterad och komplex. Det gör att den också är svår att förhålla sig till. Konstaterandet har  […]

Läs mer … from Sverige saknar beskrivning av samhällets generella krishanteringsförmåga