70 år och alltid lika aktuellt

Den 30 januari fyller Civilförsvarsförbundet 70 år. Sedan starten har förbundets verksamhet varit inriktad på att vara en resurs för samhället med fokus på den enskilda människans säkerhet och trygghet.

Förbundet startade 1937, mellan två världskrig, då under namnet Riksluftskyddsförbundet. Verksamheten präglades av det dåvarande politiska läget, och handlade om att informera allmänheten om hur man skulle skydda sig mot luftanfall och utbilda frivilliga i luftskydd.

1951 ändrades namnet till Civilförsvarsförbundet.

Genom att vara lyhört för förändringar och alltid berett att anpassa sig, har förbundets verksamhet och uppgifter ändrats genom åren.

Idag handlar verksamheten fortfarande om att lära enskilda människor att förebygga och hantera vardagens hot och risker. Civilförsvarsförbundet arbetar nu med frågor som rör säkerhet, skydd och överlevnad. En av de viktigaste uppgifterna är att lära människor att klara sig i utsatta lägen. Det kan handla om att klara sig vid längre elavbrott, vid olika naturkatastrofer, eller andra extraordinära händelser.

Genom att bidra med frivilliga förstärkningsresurser till kommunerna ingår Civilförsvarsförbundet också i samhällets krishanteringssystem.

Under 2006 utbildade Civilförsvarsförbundet ca 107 000 personer i självskydd, varav 28 000 barn.

För så kallade FRG, frivilliga resursgrupper för kommunerna, utbildade förbundet drygt 750 personer och ytterligare 160 FRG- ansvariga (sammankallande och sammanhållande för grupperna). Av FRG-medlemmarna är ca hälften kvinnor.

Nästan 13 000 personer har deltagit i energiinformationer, korta utbildningar för allmänheten med syfte att ge så många hushåll som möjligt stabil och användbar kunskap om de viktiga frågorna om energihushållning och energiberedskap.

25 personer har utbildats i konsten att klara vardagen ”i krisdrabbat samhälle”, utan tillgång till t ex el eller rinnande vatten. Efter utbildningen finns de till kommunernas förfogande som resurspersoner i dessa frågor.

Vid årsskiftet 2006/07 hade Civilförsvarsförbundet 23 254 medlemmar, en ökning med 115 st. En blygsam ökning kan det tyckas. Men i en tid när många ideella verksamheter tappar medlemmar är även en blygsam ökning tillfredsställande.

Mer information ger

Anders Johansson, generalsekreterare, tel 070 647 60 95

Gunilla Ekholm, informations-/marknadschef, tel 070 540 15 65

PRESSMEDDELANDE 2007-01-29