Ny metod hjälper barn möta svåra händelser

Barn utsätts ständigt för intryck och upplevelser som kan verka skrämmande och otäcka. Bilder från krig, naturhändelser, terroristdåd och andra allvarliga händelser strömmar mot oss dagligen och ses även av barn, som ofta inte är förberedda och kan bli starkt berörda även om de inte är direkt drabbade. Men även vardagliga händelser kan skrämma eller beröra på djupet – skilsmässa, bästa kompisen flyttar, någon skadas allvarligt eller dör. Och även mycket svåra händelser kan drabba barn, direkt eller indirekt

Civilförsvarsförbundet lanserar nu ”Gottfrid”, ett arbetsmaterial och ett arbetssätt som syftar till att ge barn kunskaper och strategier för att både vara beredda på och kunna hantera svåra upplevelser och känslor. Grundtanken är att barnet ska vända sig till en vuxen det litar på om det upplevt något svårt. Men om någon sådan person inte finns tillgänglig får barnet genom Gottfrid ett verktyg att hantera det svåra på egen hand om det blir nödvändigt.

Arbetssättet uppmuntrar också barns empatiska förmåga och vilja att stödja och respektera varandra.

Metoden vänder sig framför allt till lärare och andra som arbetar med barn, men kan användas av alla vuxna som bryr sig om barn. De vuxna inriktar sig särskilt på att uppmärksamma barns reaktioner på olika händelser och tar regelbundet upp dem till diskussion och genomgång i gruppen. I anpassade aktiviteter och lekar får barnen lära sig hantera, reflektera över och ge ord åt sina känslor, upplevelser och intryck och stimuleras till samtal kring svåra frågor. När arbetsmodellen används regelbundet i barngruppen blir barnen både förberedda på att svåra saker kan hända och händer, och vet vad de kan göra för att hantera sina upplevelser.

Konceptet har tagits fram med stöd från Folke Bernadotteakademin. Materialet består av en handledning och ett arbetsmaterial för barnen och kan hämtas kostnadsfritt på Civilförsvarsförbundets hemsida, www .civil.se

Mer information lämnas av

Jan Alsander, utbildningschef, Civilförsvarsförbundet,
tel 0705 642679

Gunilla Ekholm, informations-/marknadschef, Civilförsvarsförbundet, tel 0705 401565

Åsa Hagelberg, verksamhetsledare, Civilförsvarsförbundet,
tel 0733 344472