Civilförsvarsförbundet gör nationell insats

I morgon lördag är det den europeiska 112-dagen. På mer än 120 platser runt om landet kommer Civilförsvarsförbundet att informera om Sveriges viktigaste telefonnummer, 112. Detta gör vi i samarbete med SOS Alarm.

Syftet med dagen är att öka kännedomen om 112-numret och vilken funktion det har för att därigenom öka tryggheten i samhället. 112-dagen är en gemensam kampanj i EU som startade 2009. Civilförsvarsförbundets samarbete med SOS Alarm inleddes vid 112-dagen förra året.

– Civilförsvarsförbundets organisation är uppbyggd för att på relativt kort tid kunna aktivera medlemmar för frivilliga insatser. Genom den här insatsen hjälper vi till att öka kännedomen om Sveriges viktigaste telefonnummer. Det visar nyttan med frivilliga, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare, Anders M. Johansson.

Under 2011 tog landets 18 SOS centraler emot närmare 3,5 miljoner nödanrop via 112-numret.