Män och kvinnor hjälps åt med krishantering i Förenade Arabemiraten

Med hjälp av svenska Civilförsvarsförbundet har en ny och för arabvärlden unik struktur av frivilliga bildats, Sanid. I den hjälps män och kvinnor åt sida vid sida med samhällets krishantering.

Det var i samband med en internationell konferens i krishantering i Emirates Palace i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, som Sanid (betyder stöd på arabiska) presenterades. I samband med presentationen talade Civilförsvarsförbundets förste vice ordförande Leni Björklund.

Civilförsvarsförbundet har sedan i fjol hjälpt den idéburna organisationen Takatof i Förenade Arabemiraten att organisera och utveckla Sanid. Målet är att genom projektet utbilda tusentals frivilliga i krishantering och skapa en välorganiserad förstärkningsresurs för professionella insatsorganisationer i samband med större kriser eller katastrofer.

– Jag är stolt över att Takatof har valt Civilförsvarsförbundet och vårt koncept för frivilliga förstärkningsresurser, Frivilliga resursgrupper (FRG), som förebild och insett vilken kompetens vi är bärare av, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare.

– Under det här året kommer vi att fortsätta samarbetet med Takatof. Det inriktas på att etablera Sanid i övriga sex emirat i federationen, fortsätter Anders M. Johansson. Det innebär bland annat att vi ska ha personal på plats i landet och ta emot studiebesök i Sverige från Förenade arabemiraten, både frivilliga och myndighetsföreträdare.

Sanid gjorde sin första insats i samband med den internationella Grand prix-tävlingen, med bland annat VM i Formel 1, i Abu Dhabi i höstas. Senaste insatsen var katastrofberedskap vid en stor internationell konferens.

– Det dröjde inte mer än ett dygn efter att Sanid officiellt presenterats innan 150 frivilliga begärdes ut i beredskap, berättar Patrik Vuorio, som arbetar med projektet för Civilförsvarsförbundets räkning som särskild rådgivare på plats i Abu Dhabi.

– De frivilligas uppgift var att upprätta mottagningsplatser i händelse av en evakuering, precis vad de utbildats för genom Civilförsvarsförbundets kurser i kriskommunikation. Ett kvitto ur verkligheten på att vad man i Abu Dhabi kallar ”den svenska modellen” även står sig mycket väl internationellt, fortsätter Patrik Vuorio.

Länk till sidan Utlandsuppdrag.

Kontakt
I Sverige: Generalsekreterare Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundet, tfn 070-647 60 95.
I Förenade Arabemiraten: Verksamhetsutvecklare Patrik Vuorio, Civilförsvarsförbundet,
tfn +971 50 62 11 493

Anders J. Andersson, kommunikationsansvarig Civilförsvarsförbundet, tfn 0705-401 565

CivilförsvarsförbundetCivilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 23 000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda för en säkrare vardag. Civilförsvarsförbundet har bidragit till att omkring 600 hjärtstartare placerats ut i Sverige. Det är en mycket hög siffra som står sig väl jämfört med andra.