Åmålsbo i Civilförsvarsförbundet

Annica Larsson från Åmål omvaldes i helgen till Civilförsvarsförbundets styrelse. Valet ägde rum på förbundets riksstämma i Göteborg. Samtidigt passade Civilförsvarsförbundet på att fira sitt 70-årsjubileum. Leni Björklund, tidigare försvarsminister valdes till ny vice ordförande.

Under den gångna helgen firade Civilförsvarsförbundet 70-årsjubileum med stort kalas i Lisebergshallen i Göteborg, hölls riksstämma med 230 deltagare från förbundets 230 lokalföreningar runt om i landet. Vid stämman valdes ny styrelse för de kommande två åren.

Till ordförande omvaldes landshövdingen i Kalmar län, Sven Lindgren. Till förste vice ordförande valdes Leni Björklund, tidigare försvarsminister. Ulla Tällström, konstintendent, omvaldes till andre vice ordförande.

Civilförsvarsförbundet är en ideell organisation med drygt 23 000 medlemmar. Under de senaste åren har förbundet genomfört ett omfattande förändringsarbete.

– När Civilförsvarsförbundet bildades 1937 stod andra världskriget för dörren och fokus låg på att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. I dag arbetar vi med säkerhet ur ett mycket bredare perspektiv, säger Anders M Johansson generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet.

Till övriga ledamöter i styrelsen valdes:
Bo Fränden, verksamhetsstrateg, Uppsala
Annica Larsson, skolledare/utvecklingschef, Åmål
Agneta Lipkin, säkerhetssamordnare, Överkalix
Anette Stare, beteendevetare, Halmstad
Bo Trygg, kommunstyrelsens ordf,  Askersund
Lennart Wallin, överstelöjtnant,  Sollentuna

 

För ytterligare information kontakta:
Gunilla Ekholm, informationschef Civilförsvarsförbundet, 08-629 63 70, 0705-40 15 65

 

Civilförsvarsförbundet arbetar med frågor som rör enskilda människors trygghet, säkerhet, överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor klara sig i utsatta lägen. Det gör vi genom kostnadsfria korta kurser, som vänder sig till både vuxna och barn. Vi tycker det är viktigt att människor i alla situationer har förmåga att ta ansvar för sig själva. Vi utbildar också frivilliga för FRG, frivilliga resursgrupper, och ingår därmed i samhällets krishanteringssystem. Vi samarbetar med Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Energimyndigheten.