Elda säkert på valborg

  Valborg är ett par dagar bort och med det majbrasan. Det finns en hel del saker att tänka på innan man börjar elda. Det absolut viktigaste är att ha brandsläckare till hands ifall något skulle hända och att någon alltid bevakar elden, fördelaktligen en som vet hur man hanterar en brandsläckare. Tänk på vad det är du eldar. Elda bara grenar, kvistar och ris. När du släcker elden, kolla att det inte finns glöd kvar och täck sedan askhögen […]

Läs mer… from Elda säkert på valborg

Civilförsvarsförbundet gör nationell insats på lördag

I morgon lördag är det den europeiska 112-dagen. På mer än 120 platser runt om landet kommer Civilförsvarsförbundet att informera om Sveriges viktigaste telefonnummer, 112. Detta gör vi i samarbete med SOS Alarm.   Syftet med dagen är att öka kännedomen om 112-numret och vilken funktion det har för att därigenom öka tryggheten i samhället. 112-dagen är en gemensam kampanj i EU som startade 2009. Civilförsvarsförbundets samarbete med SOS Alarm inleddes vid 112-dagen förra året. – Civilförsvarsförbundets organisation är uppbyggd […]

Läs mer… from Civilförsvarsförbundet gör nationell insats på lördag

Terrorattentatet i Stockholm: Var uppmärksam på avvikande beteende

– Mitt råd till allmänheten är att vara uppmärksam på människor med avvikande beteende, ta er från platsen larma därefter polisen, säger Ingemar Byström, mångårig krisinstruktör i Civilförsvarsförbundet och konvojledare i Bosnien för Räddningsverkets räkning under krigsåren 1992 och 1993. Tips lämnas till polisen via telefon 114 14. Är läget akut gäller larmnumret 112. – Den samlade erfarenheten visar att individer som är på väg att genomföra kriminella handlingar har en extremt hög stressnivå. Bara genom att se deras ansiktsuttryck […]

Läs mer… from Terrorattentatet i Stockholm: Var uppmärksam på avvikande beteende

Regeringens överenskommelse inom integrationsområdet undertecknad

Som första idéburna organisation har Civilförsvarsförbundet anslutit sig till överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Civilförsvarsförbundet har deltagit i hela den process som lett fram till överenskommelsen. Förbundet har viktiga motiv för sitt engagemang för inkludering i samhället. – För det första är utanförskapet är ett allvarligt hot mot demokratin. För det andra behövs det ett brett engagemang bland samhällets aktörer, inte minst bland medborgarna själva, för att samhället ska bli så säkert […]

Läs mer… from Regeringens överenskommelse inom integrationsområdet undertecknad

Tioåring fortfarande försvunnen – alla resurser utnyttjas inte

Den tioåriga flicka som försvann i Svenljunga, söder om Borås, för ett par dagar sedan är fortfarande inte hittad. Polisen har till sin hjälp kallat in försvarsmakten (hemvärnet). Men i Svenljunga finns också en välutbildad frivillig resursgrupp (FRG) redo att rycka ut närhelst polisen ber kommunen om förstärkning. Hittills har FRG inte blivit inkallad av polisen vilket innebär att alla möjligheter inte tas tillvara för att hitta flickan innan det är för sent. Civilförsvarsförbundet är initiativtagare till FRG och ansvarig […]

Läs mer… from Tioåring fortfarande försvunnen – alla resurser utnyttjas inte

Försvarsministern möter Civilförsvarsförbundet

Vid sitt besök i Karstad måndagen den 3 maj möter försvarsminister Sten Tolgfors representanter från Civilförsvarsförbundet. På agendan står översvämningsfrågor. Försvarsminister Sten Tolgfors kommer under måndagen att diskutera översvämningsfrågor och hur olika myndigheter samverkar vid översvämning. Detta görs i samband med ett besök i Karlstad. Bland annat deltar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, samt från den idéburna sektorn, Civilförsvarsförbundet, aktiv pådrivare i många frågor rörande samhällets krisberedskap samt initiativtagare till FRG, Frivilliga resursgrupper. Civilförsvarsförbundet kommer att representeras av tre […]

Läs mer… from Försvarsministern möter Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet fick gott betyg av Kyrkans tidning

Civilförsvarsförbundet är en öppen organisation. I en undersökning gjord av Kyrkans Tidning omnämndes Civilförsvarsförbundet som en organisation med hög grad av öppenhet. Nästan all information som efterfrågades finns öppet på hemsidan. I nummer 15 (15 april) av Svenska Kyrkans eget husorgan startade en genomgång av öppenheten inom de svenska idéburna organisationerna. 100 organisationer hade tillfrågats och av dem svarade 92. Flera efter mycket tjat, berättade reportern David Qviström vid en träff dit alla deltagande organisationer bjudits in för att diskutera […]

Läs mer… from Civilförsvarsförbundet fick gott betyg av Kyrkans tidning

Får du en insulinkänning kan du få hjälp hos Civilförsvarsförbundet

Kronprinsessan Victorias bröllop i Stockholm Får du en insulinkänning kan du få hjälp hos Civilförsvarsförbundet Hundratusentals människor kommer att bege sig till Stockholm i juni i samband med kronprinsessan Victorias bröllop med Daniel Westling. Alla med diabetes som får en insulinkänning kan då få hjälp vid något av Civilförsvarsförbundets informationstält. Civilförsvarsförbundet kommer enligt överenskommelse med hovet att organisera åtta stycken informationstält under bröllopsdagen. Dessutom kommer åtta Hitta Vilse-centraler för bortkomna barn att finns på plats samt fem ambulerande team med […]

Läs mer… from Får du en insulinkänning kan du få hjälp hos Civilförsvarsförbundet

Svensk överlevnadsexpert inbjuden till Nederländerna

Trots att ungefär en tredjedel av Nederländerna ligger under havsytan saknar landet ett förebyggande system för krisinformation till allmänheten. I början av april fanns Civilförsvarsförbundets överlevnadsexpert Harry Sepp på plats och berättade om verksamheten i Sverige. På olika sätt har kunskapen om det arbete Civilförsvarsförbundet bedriver, spridit sig till Nederländerna. Därför bjöds i början av april Civilförsvarsförbundets överlevnadsexpert Harry Sepp in för att berätta om den svenska verksamheten. Vid mötet utanför Amsterdam fanns representanter på plats från inrikesministeriet, militären, brandförsvaret […]

Läs mer… from Svensk överlevnadsexpert inbjuden till Nederländerna

Sverige i botten med Grekland och Serbien

Hjärtstartare på europeiska idrottsarenor: Sverige i botten med Grekland och Serbien En studie publicerad i European Heart Journal visar att bara 38 procent av de Svenska idrottsarenorna har en hjärtstartare. Det är inte mycket mer än länder som Grekland och Serbien. I 2010-talets Sverige gäller det att drabbas av hjärtstopp på rätt idrottsarena. Studien visar att endast 38 procent av Sveriges idrottsarenor har en hjärtstartare. En låg siffra jämfört med Norge och Italien, som ligger i topp, men en siffra […]

Läs mer… from Sverige i botten med Grekland och Serbien