Kronprinsessan Victoria blir Civilförsvarsförbundets beskyddare

Kronprinsessan Victoria blir Civilförsvarsförbundet kungliga beskyddare. Det blir officiellt i samband med förbundets 70-årsjubileum som hålls i Göteborg under den kommande helgen.

– Civilförsvarsförbundet har under de senaste åren utvecklats från att vara inriktat på att skydda civila i händelse av krig, till att utveckla människors egen förmåga att klara utsatta lägen också i fredstid. Att Kronprinsessan blir vår beskyddare är en bekräftelse på att vi fyller en viktig funktion i det svenska samhället, säger Civilförsvarsförbundets ordförande, landshövding Sven Lindgren.

Civilförsvarsförbundet bildades 1937, med uppgift att öka civilbefolkningens förmåga att skydda sig vid luftangrepp. Under andra världskriget utbildades hundratusentals civila i luftskydd.

Idag har förbundet 23 000 medlemmar i 230 lokalföreningar över hela landet. Numera handlar verksamheten i första hand om att förebygga olyckor i vardagen, att förmedla kunskap om hur man klarar sig i utsatta lägen och att vara en aktiv och tydlig aktör inom krishantering. Förra året gick nästan 100 000 svenskar en säkerhetsutbildning arrangerad av Civilförsvarsförbundet.

För ytterligare information:

Gunilla Ekholm, informationschef Civilförsvarsförbundet, 08-629 63 70, 0705-40 15 65


Civilförsvarsförbundet arbetar med frågor som rör enskilda människors trygghet, säkerhet, överlevnad. En av våra viktigaste uppgifter är att lära människor klara sig i utsatta lägen. Det gör vi genom kostnadsfria korta kurser, som vänder sig till både vuxna och barn. Vi tycker det är viktigt att människor i alla situationer har förmåga att ta ansvar för sig själva. Vi utbildar också frivilliga för FRG, frivilliga resursgrupper, och ingår därmed i samhällets krishanteringssystem. Vi samarbetar med Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Energimyndigheten.