Gottfrid hjälper barn i svåra situationer

Gottfrid hjälper barn i svåra situationer  Englas öde ha berört oss på djupet – både vuxna och barn. Barn som kommer i nära kontakt med svåra händelser blir ofta starkt berörda även om de inte är direkt drabbade. Även vid händelser som inte är så hemska som det som drabbade Engla, behöver barn bearbeta sina känslor för att kunna gå vidare i livet.  Arbetsmaterialet Gottfrid hjälper barn med detta.

Vid svåra händelser, som inte alls behöver vara så förskräckliga som det som drabbade Engla, finns ett behov hos både vuxna och att bearbeta sina känslor. Det ger möjlighet att gå vidare i livet med nya insikter.

Gottfrid är ett arbetsmaterial och ett arbetssätt som ger barn kunskaper och strategier för att både vara beredda på och kunna hantera svåra upplevelser och känslor.

Grundtanken är att barnet ska vända sig till en vuxen det litar på om det upplevt något svårt. Men om sådana personer inte finns tillgängliga får barnet genom Gottfrid ett verktyg att hantera det svåra på egen hand om det blir nödvändigt. Arbetssättet uppmuntrar också barns empatiska förmåga och vilja att stödja varandra.

Gottfrid har tagits fram av Civilförsvarsförbundet, som har mycket erfarenhet av att göra barn delaktiga i frågor som kan uppfattas som svåra eller känsliga.

Gottfrid utgår från Barnkonventionen.    Metoden kan användas i förskolor, skolor, fritidshem och i andra miljöer där barn finns och har tillgång till vuxna ledare, t ex lärare eller andra medarbetare i skolan.

Gottfrid kan kostnadsfritt laddas hem direkt från vår webbplats.

Kontakt: Jannike Wåhlberg, Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare i Dalarna och Gävleborg, telefon 070-295 18 20.