Civilförsvarsförbundet vill öka hushållens förmåga att klara kriser i landet

En förutsättning för att minska sårbarheten och öka möjligheterna att klara kriser är att vara medveten om hushållets möjligheter och begränsningar. Därför har Civilförsvarsförbundet tagit initiativ till en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, på hushållsnivå.

RSA:n består av två delar: en för människans grundbehov och en för vardagsolyckor. Hushållet kan då själv skatta sin förmåga att klara grundbehoven och minimera olycksrisker i vardagen. Det finns inga rätt eller fel, RSA:n är ett sätt att medvetandegöra människor.

– Samhället gör vad det kan för att bistå oss vid olyckor och kriser. Men vi kan ändå inte förvänta oss att få hjälp i alla lägen, säger Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet.

RSA:n används för första gången under Almedalsveckan där Civilförsvarsförbundet demonstrerar den i sin monter i Visby. På förbundets hemsida finns sedan möjlighet för fördjupning.

RSA görs sedan tidigare av kommuner och landsting men det är först genom Civilförsvarsförbundets initiativ som en sådan nu finns tillgänglig på hushållsnivå.

 

Kontaktuppgifter:

Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundet, generalsekreterare, 070-647 560 95

Anders J Andersson, Civilförsvarsförbundet, kommunikationsansvarig, 070-540 15 65

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet är en medborgarrörelse med målet att förebygga otrygghet i samhället. Det gör vi genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information samt opinionsbildning. Förbundet grundades 1937 och har cirka 20.000 medlemmar i hela landet. civil.se