FRG

Civilförsvarsförbundet är motorn i FRG. Vi arbetar aktivt för att etablera nya FRG:er och för att utveckla existerande FRG:er. Civilförsvarsförbundet ansvarar även för utbildningen av FRG-resurserna och vi har en nationell samordnare för krisberedskap som stöttar i FRG-arbetet. I dagsläget har ungefär hälften av landets 290 kommuner en FRG som står beredd att bidra när samhället drabbas av kris och påfrestningar. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå.  Inom en FRG finns det […]

Läs mer … from FRG