Strandvärdar gör skillnad

De sammanlagt sju FRG-strandvärdarna i Landskrona går nu in på sluttampen efter en lång sommar på stränderna.

Med start efter midsommar kallades FRG in för att på badplatserna kring Landskrona upplysa om smitta och värdet av att hålla avstånd till varandra, även på stranden. FRG-ansvariga Ann Örtenholm Persson berättar att hon under våren fick en förfrågan från FRG Sydkusten om hon hade möjlighet att under sommaren vara strandvärd i Trelleborg.

-Jag  frågade då kommunens räddningschef Eva Lövbom om även Landskrona behövde några som på badstränderna upplyste om det rådande smittoläget och värdet av att även fortsatt vara försiktig. Hon skickade frågan till Teknik och Fritid om vi behövdes och avtal tecknades med dem. Fram till och med den sista augusti informerar nu FRG strandbadare i Landskrona om coronasmittan och betydelsen av att hålla distans till sina medmänniskor.

Det är inte bara just invid vattnet de behöver påminna om avstånden mellan personer, utan även kring dess lekplatser, skateboardbanor och fik. Ann Örtenholm Persson berättar stolt att allmänheten ofta berömt strandvärdarna och sagt att det känns bra och nyttigt med FRG:s närvaro och påminnelse om att hålla avstånd.

Det visade sig dessutom snart att FRG-resurserna på stranden kunde användas på fler sätt än att informera om coronasmittan.

-Det kan handla om allt från att leta efter borttappade barn eller telefoner till att anmäla trasiga duschar. Men det mest originella vi fått som arbetsuppgift kanske ändå var den döda valen som flöt i land, en tumlare som vi fick förmedla till marinbiologerna.

strandvardar-landskrona

Stig Hansson FRG Landskrona och Jan Hemphälä FRG Kävlinge informerar om vikten av att hålla avstånd vid badplatserna. Samtidigt passar de på att plocka stränderna rena från skräp.

Det råder ingen tvekan om att strandvärdarna gör bra reklam för FRG, säger Ann Örtenholm Persson, inte minst för att de syns och gör skillnad då de även passar på att plocka skräp.

– Vi har fått beröm med guldkant av kommunen för våra informationsinsatser på stränderna.

 

 

 

 

.