Fåtal platser kvar till introduktionsdag i krisberedskap för ungdomar

 

Sveriges Civilförsvarsförbund, rekryterar nu ungdomar i hela landet för att starta upp ungdomsavdelningar.


Intresset för heldagskonferensen i Skövde den 15 augusti för ungdomar mellan 15-30 år har varit mycket stort. Men fortfarande finns några platser kvar.

Programmet för dagen har som syfte att ge kunskaper i hem- och krisberedskap. Här går vi igenom hur man förbereder sig, tar ansvar och visar andra omtanke i en krissituation. Krisberedskapslådan är utgångspunkten och målet är att stärka den enskilda individen.

Är du nyfiken på konferensen? Eller känner du någon som vill lära sig mer om krisberedskap? Tveka inte utan kontakta Tomas Warberg på telefon 070 003 86 07 eller mejla  tomas.warberg@ciivil.se

Civilförsvarsförbundet står för resor och uppehälle.