FRG hjälper allmänheten hålla i och hålla ut!

Under hösten sprider ett trettiotal FRG:er tillsammans myndigheternas budskap om hur vi kan begränsa smittspridningen av covid-19 under hösten.

Nu gäller det alltså att informera och motivera medborgare att fortsätta anstränga sig för att hålla spridningen av corona-viruset nere. Vi fokuserar insatserna redan under hösten.

Kampanjen inleds med två obligatoriska datum då samtliga FRG:er agerar samtidigt med informationsspridning. Dessa är lördagarna den 5 och 26 september. Sedan tillkommer ytterligare två obligatoriska datum för alla medverkande i kampanjen, den 10 och 24 oktober. Övriga datum väljer de olika resurserna fritt. Men förhoppningen är att de läggs så tidigt som möjligt under hösten.

armband-ellinorbilden

Carina Wiro, nationell samordnare för krisberedskap i Sveriges Civilförsvarsförbund menar att detta är ett utmärkt tillfälle även för de som bor i kommuner utan aktiverade FRG:er att kunna ställa upp med budskapet att vi ska hålla i och hålla ut lite till. Hon berättar att deltagare i de kommuner som anmält intresse de senaste dagarna har fått informationsmaterial att sprida där de bor.

– De flesta av oss vet redan vad vi ska göra och hur vi ska agera under pandemin. Men jag tror att ytterligare en röst som dessutom kommer från en person man möter i verkligheten kan ge en extra motivation om vad vi behöver göra nu, säger Carina Wiro.

Leif Tollén, FRG-ansvarig i Linköping, tillhör en av de FRG:er som inte blivit aktiverade av sin kommun under corona-pandemin. När han läste utskicket från Sveriges Civilförsvarsförbund såg han genast den dubbla nyttan med att genomföra denna insats i kommunen.

– Ska vi hålla vårt FRG vid liv måste vi också ha aktiviteter. Jag tänkte att detta kunde vara en bra insats att delta i. Kommunens invånare får värdefull information genom oss och vi som FRG får träna på att verka tillsammans och bli starkare som resurs.

Leif Tollén tog kontakt med kommunens informationskontor. De insåg genast att kommunens FRG skulle kunna göra värdefull nytta i informationsspridningen. Tillsammans började de nu diskutera bra platser och tider för informationskampanjen i kommunen. Idag kan han berätta att även region Östergötland har visat intresse att vara med i informationssatsningen och förhoppningsvis kommer även Östgötatrafiken att ansluta.

– Dessutom hyr nu kommunen ett eventbolag som kommer att vara behjälpligt genom att duka upp vårt informationsmaterial.

Till kampanjen i Linköping har sjutton frivilligresurser anmält sig. Men många fler har aviserat intresse att hjälpa till i framtiden. Leif Tollén ser nu fram mot lördagens premiär av ”Håll i – Håll ut”. Han tror på konceptet att träffas och prata och på det viset påminna om att faran inte är över ännu.