Coronakrisen lockar nya medlemmar

 

Nästan dubbelt så många har sökt medlemskap i förbundet i år vid en jämförelse med samma tid 2017.

Coronakrisen är en faktor som ökat intresset för att engagera sig.

Fredrik Näslund, distriktsordförande för Stockholms läns Civilförsvarsförbund ser att viljan att hjälpa till definitivt har ökat hos allmänheten.

-Intresset ökar också från kommunernas sida som gärna vill ha kompetenta och krisutbildade frivilliga. Men de behöver dem under ordnade former. Och det är där FRG kommer in. Vi har strukturen, kompetensen och uthålligheten. FRG blir en proffsig resurs, fast den bygger på frivillighet.

Civilförsvarsförbundet har utbildningsansvaret för Frivilliga resursgruppen, FRG som är ett samarbete mellan kommunerna och de frivilliga försvarsorganisationerna med stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. När FRG gör en insats i ett krisläge leds arbetet av en eller ett par FRG-ledare enligt instruktioner från kommunen. FRG har rekryterats för att de har personliga förutsättningar, erfarenhet och utbildning för att klara de arbetsuppgifter som FRG kan ställas inför.

Smittspridningen av covid-19 påverkar i dagsläget flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser har under våren varit väldigt stort. Därför är det glädjande att mer än hälften av landets FRG idag är aktiverade eller står i beredskap för att avlasta kommunerna.

Sveriges Civilförsvarsförbund har under pandemin ansvaret över såväl utbildning som samordning av landets FRG som kan användas både i förebyggande och avhjälpande syfte. Det kan snabbt bemannas och börja arbeta vid en krissituation.

 

minna

Maria Ottander har varit en del av FRG i Täby-Österåkers civilförsvarsförening sedan i maj i år

-Jag funderade på hur jag kunde vara en resurs för samhället i covid-19-krisen, så jag gick in och googlade på nätet. Av en slump hamnade jag på Civilförsvarets FRG-sida och läste, anmälde mig och blev uppringd redan samma eftermiddag.

Det som lockade Maria Ottander mest var att hon skulle få möjlighet att bidra under pandemin och hjälpa människor och samhället i stort i en helt ny typ av kris.

Det bästa med FRG, tycker hon, är att samhället har en ytterligare kraft att ta till vid kris och att det finns ett arbetssätt och struktur för varje tillfälle. De som är delaktiga i detta arbete har erfarenhet och är samtidigt inställda på att göra det bästa de kan.

Men självklart ser hon saker som skulle kunna bli bättre. Mer ”reklam” om FRG:s verksamhet till exempel.

– Jag tror att om fler kände till FRG skulle man få en ännu bättre bild av Sveriges beredskap. Det ger stolthet att vara en del av detta och det gynnar bilden av Sverige.

Maria tror att lärdomen från denna pandemi kommer att vara att samhället framöver på ett mycket bättre sätt kan planera för kriser och blanda in frivilliga i processen fortare.

– I samband med corona-krisen behövs de frivilliga på ett helt annat sätt. Det är bra att vi som vill och kan bidra till insatser, har en struktur för det och är mer insatta i olika situationer. Med en bra struktur för beredskap kan vi agera snabbare.

 

lars-blom

 

Lars Blom gick med i FRG via Danderyds civilförsvarsförening i april 2020

-Jag hade under en tid funderat på hur jag skulle kunna bidra i samhället vid en kris. Den pågående pandemin fick mig att göra slag i saken. Jag hittade FRG på Facebook och på MSB:s hemsida. Ju mer jag läste om FRG desto mer intresserad blev jag. Jag hade hört att de var med och hjälpte till vid de stora bränderna 2018 och tyckte det kunde vara ett bra val att gå med.

Lars Blom ville göra en insats för samhället och utsatta personer. I FRG ser han nu en strukturerad och handlingskraftig organisation. Tydligt mandat från kommuner i händelse av kris eller då samhällsbelastning uppstår. Och han uppskattar bra kurser som kan genomföras även på distans.

-Kontinuerlig satsning på utbildningar och övningar är mycket viktigt och bra. Kombinationen av teori och praktik befäster kunskapen, stärker självförtroendet och ger en chans att dela med sig av erfarenheter till andra. FRG har en sund inställningen att göra så mycket det går under nuvarande förhållanden.

Lars har erfarenhet att verka i kriser, jobba i staber och känner sig trygg med att rycka in där det behövs och han har under sin korta tid inom Civilförsvarsföreningen och FRG hunnit inse en del. Att många vill hjälpa till, men det kan vara svårt att veta hur och var. Att mycket information finns i omlopp, mycket är sant, men dessvärre frodas också en del desinformation så det gäller att sålla. Den viktigaste insatsen är dock att vi måste hålla ut.