Reportage om FRG i Sveriges Radio

I ett reportage om FRG som sändes i Studio Ett den 10 juli intervjuades FRG-ansvariga Veronika Karlsson samt samhällsbyggnadschef Bert-Ola Dahlgren från Älvkarleby kommun.

I reportaget om FRG:s insatser under corona-krisen inkluderades alla aspekter; kommunrepresentant, FRG-ansvarig, ”kunden”, MSB och SCF:s generalsekreterare, fick samtliga utrymme i det nästan åtta minuter långa inslaget. I slutet av reportaget kan vi lyssna på intervjun med Sveriges Civilförsvarsförbunds generalsekreterare Tomas Warberg  som talar om vikten av bra civil beredskap.

Lyssna på inslaget här