FRG i Surahammar har sin egen stol i kommunhuset

Ett nära samarbete mellan FRG och kommunen ger bra resultat.

Varje morgon under inledningen av pandemin har Surahammar kommun haft stabsmöte klockan 9. Att FRG fått sin egen stol vid bordet är i denna kommun en självklarhet. Det innebär att informationen som delges, levereras direkt och utan mellanhänder. Utan fördröjning kan FRG-ansvarige själv sätta sig in i uppgiften, snabbt fatta beslut och låta organisationen börja arbeta.

FRG-ansvarige Christian Lindell tror inte det är en slump att det fungerar så bra i just Surahammar.

-Vi kommer alla ihåg skogsbränderna i våra trakter för några år sedan då vi inom FRG verkligen fick visa kommunen och allmänheten vad vi kunde åstadkomma. Samtidigt som vi jobbade, vässades vår organisation.

Inom vår FRG finns alla kompetenser man kan behöva under en krissituation, berättar Christian Lindell. Det är bland annat resurser från övriga FFO:er, inom vårdyrken, polis och trafikverket. Han menar att han jobbar med idel proffs, att det känns så roligt att kommunen förstår det och ger dem sitt fulla förtroende. Han värdesätter att stabsledningen faktiskt ställer frågan inför en knivig situation ”Hur skulle FRG ha löst detta?”.

-­Man är intresserad av vår bedömning och det betyder att man litar på att förmågan, strukturen och kontrollen inom FRG finns. Och att den är tillgänglig.

FRG-arbetet i Surahammars kommun handlar just nu om att de sex resurserna inte bara tar hand om 70-plusuppdraget, utan även förrådstjänst och transporter av personligt skyddsmateriel som visir, munskydd, skyddsrockar och handskar.

-Vårt samarbete betyder så mycket när vi märker att man ”släpper fram oss hela vägen.” Vår vilja att kunna hjälpa till ökar och vi växer med uppgifter vi får förtroende att lösa. Och vi kan koncentrera oss på att verkligen vara mitt i vår viktiga uppgift!

Säkerhetschef på Surahammars kommun Andreas Hagwall säger att anledningen till att kommunen valt ett nära samarbete med FRG backar tillbaka till skogsbranden i Västmanland 2014.

-Där kunde vi se behovet av att få hjälp med bemanning och nyttan med att använda frivilliga. När vi nu aktiverade FRG under Covid-19 var det en självklarhet att de skulle få sitta med som en aktör i kommunens stab. Vår FRG grupp är väldigt aktiv och bra på att ställa upp med det kommunen behöver.

.