Vi söker flerspråkiga instruktörer

Sveriges Civilförsvarsförbund är en frivillig försvarsorganisation som arbetar
för ett säkrare samhälle både till vardags och i kris.

Nu söker vi personer som behärskar fler språk än svenska och som
vill utbilda sig till instruktör inom Sveriges Civilförsvarsförbund.
I oktober har du chans att vara med på introduktionsträffar för att få veta
mer om vad instruktörsuppdraget innebär. Den 26-30 oktober håller vi
kurs för blivande instruktörer om hot och risker i samhället och hur man
kan bli säkrare och tryggare som medborgare, vi kallar det hemberedskap.
I utbildningen ingår också första hjälpen, hjärt- och lungräddning,
brandkunskap, barn- och seniorsäkerhet. Kursen hålls i Stockholm på
dagtid. Utbildning, litteratur och måltider är utan kostnad för deltagaren.
Efter godkänd utbildning kommer du som instruktör att hålla i genomgångar
och övningar med grupper på svenska och på just ditt språk.
Är du 18 år och äldre, behärskar ytterligare ett språk, utöver svenska,
och tycker om att lära ut och hålla presentationer är du välkommen
att anmäla dig till Tina Nordén, instruktör i Sveriges
Civilförsvarsförbund: tina.norden@gmail.com,
senast den 30 september 2020.