VILJA att hjälpa – Ukraina

Civilförsvarsförbundet genomför åren 2016-17 projekt i Ukraina. Projektet genomförs i samarbete med Forum Syd.Vi samarbetar med Röda korset i västra Ukraina med programmet Säkrare barn och äldre samt FRG. Integration av internflyktingar ska involveras i programmet.   Inom katolska kyrkan har påven Franciskus uppmanat till kollekt som stöd till Ukraina. För alla finns dock möjligheten att stödja Ukraina genom Civilförsvarsförbundets insamling. […]

Läs mer… from VILJA att hjälpa – Ukraina

Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap

Idag överlämnade MSB rapporten ”Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 2014” till regeringen. Rapporten beskriver mer utförligt dels händelseutvecklingen vid själva branden, dels aktörernas agerande och de erfarenheter som dragits. […]

Läs mer… from Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap

Fram för fler kvinns i vår förening!

Idag firas kvinnodagen. Egentligen borde jag redan ha gått hem från jobbet eftersom kvinnor jobbar gratis efter kl. 15.57. https://www.facebook.com/Lonheladagen Men jag är kvar och ägnar en stund åt att dyka ner i vårt medlemsregister MAX. I skrivande stund har vi 19 467 medlemmar i Civilförsvarsförbundet. Toppen! 57% av dessa är män, 43% kvinnor. Vi behöver klart fler kvinnor i vår förening! Hur kan vi göra det möjligt? Ge oss dina bästa medlemsvärvningstips!       […]

Läs mer… from Fram för fler kvinns i vår förening!

Studieplan om radikalisering och förebyggande arbete

Vi lever i en osäker tid. Radikalisering och våldsbejakande extremism i världen ökar och skapar oro. Civilförsvarsförbundets stämma antog 2015 propositionen Civilförsvarsförbundet och terrorismen. I propositionen fastställs att Civilförsvarsförbundet kan arbeta förebyggande med problemet genom b l a informations- och kunskapsspridning. Förbundet har tagit fram en studieplan utifrån propositionen. Studieplanen fungerar som underlag för studiecirkelverksamhet i ämnet, antingen i egen regi eller i samarbete med ett studieförbund. Studieplan förebyggande radikalisering Frågor? Kontakta yvonne.norrgard@civil.se […]

Läs mer… from Studieplan om radikalisering och förebyggande arbete

Vi söker hjärtevänner!

Vi lever Vänliga veckan och firar Alla Hjärtans dag – eller Vändagen – som det heter i Finland – på söndag 14 februari. Det är naturligtvis alltid viktigt att visa omsorg om varandra och våra hjärtan, och varför inte särskilt under denna vecka? Civilförsvarsförbundet jobbar för att skapa medvetenhet om de hot och risker som finns i vardagar. Vi vill också förbättra förmågan att klara kriser i samhället. Det gör vi genom utbildning, information, hjälpinsatser och opinionsbildning. Civilförsvarsförbundet driver Projektet Hjärta att Hjälpa i syfte att få […]

Läs mer… from Vi söker hjärtevänner!

Fantastiska insatser av FRG i flyktingmottagandet

Under hösten 2015 har Sverige upplevt en flyktingström av aldrig tidigare skådat slag. Det har inneburit en hård belastning på olika samhällsfunktioner och många har behövt hjälpa till för att vi ska klara ut situationen. Under hösten har våra Frivilliga resursgrupper blivit inkallade i tjänst i många kommuner. Det märks tydligt vid en snabbkoll av antalet insatstimmar för FRG under oktober-november 2015. Arbetsinsatsen uppgår till ca 20055 timmar! En makalös insats, som motsvarar många årsarbetstider! […]

Läs mer… from Fantastiska insatser av FRG i flyktingmottagandet

Studieplan till Beredskap i kris

Boken Beredskap i kris är en debattbok om Sveriges försörjnings- och krisberedskap, skriven av Susanne Gäre och Gunnar Lyckhage och utgiven av Civilförsvarsförbundet och Blå Stjärnan. Boken ställer relevanta frågor; vad gör vi i händelse av kris? Vem har ansvaret för att alla får mat, vatten, el och värme när alla broar kapats? Det finns många slags tänkbara kriser som kan påverka vår överlevnad. Naturkatastrofer, medicinska kriser som pandemier, brist på energiförsörjning, politiska och ekonomiska kriser etc. Civilförsvarsförbundet har tagit fram en studieplan […]

Läs mer… from Studieplan till Beredskap i kris

En del av helheten

Det är omvälvande saker som hänt och fortfarande händer omkring oss. De fruktansvärda terrordåd, som begåtts, i Paris, Beirut och Nigeria där hundratals oskyldiga människor dödats, skapar oro. Sverige har höjt hotnivån och en namngiven terrorist med koppling till Sverige är anhållen. Vad detta egentligen innebär är för tidigt att säja ännu. Många frågor vill ha svar, svar som kanske inte finns. Hur ska vi människor egentligen hantera en sådan situation? Att inte riktigt till fullo förstå vilka risker som finns och vad som kan drabba oss är […]

Läs mer… from En del av helheten

Nordiskt samarbetsmöte

Civilförsvarsförbundet träffar sina nordiska samarbetspartners SPEK, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland r.f.; FORF Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, Norge samt Beredskapsforbundet, Danmark i Stockholm 3-4 november. Under mötet kommer vi att presentera nationella erfarenheter och projekt samt framför allt konkretisera ett gemensamt projekt, som gynnar hela Norden. […]

Läs mer… from Nordiskt samarbetsmöte