Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap

Idag överlämnade MSB rapporten ”Ansvar, samverkan, handling – åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 2014” till regeringen. Rapporten beskriver mer utförligt dels händelseutvecklingen vid själva branden, dels aktörernas agerande och de erfarenheter som dragits.

− Här finns lärdomar som alla vi som arbetar med samhällsskydd och beredskap bör ta till oss för att utveckla och stärka samhällets krisberedskap, säjer MSB:s generalsekreterare Helena Lindberg.

I rapporten lämnas en rad förslag till åtgärder, bl.a.:

Att förändra principerna för samhällets krisberedskap, så att de tar sikte på ansvar, samverkan och handling (i stället för ansvar, närhet och likhet), samt att förbättra förutsättningarna att kraftsamla resurser vid krishantering genom ett operativt anslag och en tydligare roll för MSB när det gäller prioritering av förstärkningsresurser.

Läs rapporten i sin helhet
MSB Stärkt krisberedskap Huvudrapport

MSB:s information om rapporten

Regeringens pressmeddelande