VILJA att hjälpa – Ukraina

Civilförsvarsförbundet genomför åren 2016-17 projekt i Ukraina. Projektet genomförs i samarbete med Forum Syd.Vi samarbetar med Röda korset i västra Ukraina med programmet Säkrare barn och äldre samt FRG. Integration av internflyktingar ska involveras i programmet.

 

Inom katolska kyrkan har påven Franciskus uppmanat till kollekt som stöd till Ukraina. För alla finns dock möjligheten att stödja Ukraina genom Civilförsvarsförbundets insamling.

Din hjälp behövs! Märk din insats med UKRAINAHJÄLP.

Plusgiro 90 02 87-4 eller bankgiro 900-2874 (Sveriges Civilförsvarsförbund).
Du kan även swish:a ditt bidrag till 900 2874 (samma som plus- och bankgirot).

90-kontot står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll (www.svenskinsamlingskontroll.se) vilket borgar för att insamlingskostnaderna hålls på en låg nivå och att pengarna går till Civilförsvarsförbundets verksamhet.

Har du frågor, mejla till gava(at)civil.se eller ring 08-629 63 70.