Studieplan om radikalisering och förebyggande arbete

Vi lever i en osäker tid. Radikalisering och våldsbejakande extremism i världen ökar och skapar oro.

Civilförsvarsförbundets stämma antog 2015 propositionen Civilförsvarsförbundet och terrorismen. I propositionen fastställs att Civilförsvarsförbundet kan arbeta förebyggande med problemet genom b l a informations- och kunskapsspridning.
Förbundet har tagit fram en studieplan utifrån propositionen. Studieplanen fungerar som underlag för studiecirkelverksamhet i ämnet, antingen i egen regi eller i samarbete med ett studieförbund.

Studieplan förebyggande radikalisering
Frågor? Kontakta yvonne.norrgard@civil.se