Nordiskt samarbetsmöte

Civilförsvarsförbundet träffar sina nordiska samarbetspartners SPEK, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland r.f.; FORF Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum, Norge samt Beredskapsforbundet, Danmark i Stockholm 3-4 november.
Under mötet kommer vi att presentera nationella erfarenheter och projekt samt framför allt konkretisera ett gemensamt projekt, som gynnar hela Norden.