Fantastiska insatser av FRG i flyktingmottagandet

Under hösten 2015 har Sverige upplevt en flyktingström av aldrig tidigare skådat slag. Det har inneburit en hård belastning på olika samhällsfunktioner och många har behövt hjälpa till för att vi ska klara ut situationen. Under hösten har våra Frivilliga resursgrupper blivit inkallade i tjänst i många kommuner. Det märks tydligt vid en snabbkoll av antalet insatstimmar för FRG under oktober-november 2015. Arbetsinsatsen uppgår till ca 20055 timmar! En makalös insats, som motsvarar många årsarbetstider!