Studieplan till Beredskap i kris

Boken Beredskap i kris är en debattbok om Sveriges försörjnings- och krisberedskap, skriven av Susanne Gäre och Gunnar Lyckhage och utgiven av Civilförsvarsförbundet och Blå Stjärnan.

Boken ställer relevanta frågor; vad gör vi i händelse av kris? Vem har ansvaret för att alla får mat, vatten, el och värme när alla broar kapats? Det finns många slags tänkbara kriser som kan påverka vår överlevnad. Naturkatastrofer, medicinska kriser som pandemier, brist på energiförsörjning, politiska och ekonomiska kriser etc.
Civilförsvarsförbundet har tagit fram en studieplan till boken, som med fördel kan nyttjas i studiecirkelverksamhet i våra lokalföreningar. Studieplanen finns i en ”fri” version för samarbete med valfritt studieförbund samt en ABF-version. Ni finner bägge versionerna här.

Boken kan beställas via butiken .

Frågor? Kontakta kansliet.