Föreningsverksamhet

Föreningsverksamhet

Här hittar du material för arbetet i föreningen.

 

 

 

 

Här hittar du informationen

 

Nyhetsbrev förening
Nyhetsutskick till förening

Blanketter, redovisning
Adressändring, aktivitetsrapport

Mallar
Exempel på underlag för arbete i förening och distrikt; budget,
verksamhetsplan, dagordning

Föreningsaktivitet
Studieplaner inom exempelvis beredskap i kris och
förebyggande radikalisering, tips på aktiviteter och material

Förtjänsttecken
Information och underlag gällande förtjänsttecken

Förmåner
Information om de förmåner som finns för förening och medlemmar

Max- medlemsregister
Information gällande medlemsregistret och hur det kan användas

Krisberedskapsveckan
Information gällande Krisberedskapsveckan, ansökan om
eventuellt material samt redovisning

E-post, hemsida och programvara
Info gällande föreningars hemsidor, civil2 adresser, programvara

Pr
Information om hur du skall hantera sociala medier, kläder,
tryck med Civilförsvarsförbundet, broschyrer samt beställning av
kontorsmaterial, marknadsföring